Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bana Gülmeyi Öğretin

On senedir bekliyorum. Ergenlik �a?ynda ba?lady bu �hi�lik� Sanki zaman geri gitmeye ba?lady, ilerleyece?ine. O zamandan beri dua ediyorum. Dualarym kabul oldu mu acaba? Olan var ama sanki durum biraz kary?yk. Anlamyyorum, iki kez intiharyn e?i?inden d�nd�ren Allah�ym beni azap �ekeyim diye mi yoksa sevdi?i i�in mi durdurdu. Yntihar etmeye her kalkty?ymda ba?arysyz oldum.
Bu rezil hayaty ya?amak i�in miydi bunlar? Yava? yava? yok oluyorum eriyen bir buz gibi� Ge�en her zaman aleyhime i?liyor. Artyk byrakyn insanlary Allah�yn bile bana acydy?yndan ?�pheliyim. �ektiklerimi anlatacak ne y�z�m ne mecalim kaldy. Kalyba koysan on tane adam ederim ama i�imdeki bu yalnyzlyk ve hi�lik duygusu beni s�m�rd�k�e s�m�r�yor. Nerde bir serserisi, pisli?i, namussuzu varsa hayatta ba?aryly oldu. En acysy ise bizzat g�rd�?�m ki?iler� Adalet terazisi mi yamuk yoksa? Yoksa bu terazi bana gelince mi do?ru yolu buluyor? Ya da en k�t�s� Allah yok mu? Varsa benim g�rd�klerim ?eytanca, ?eytan kazanyyor. Peki bu d�nyada bir hak-hukuk yok mu? Allah�yn bah?etti?i yoksa ben miyim tek peri?an ve acynasy durumda olan.
S�yle Allah�ym derdime derman my vereceksin? Bir de ecel takmy?syn pe?ime Azrail her an yanymda. Ne y�zle gelecek ecel yanyma, mah?eri d�nyada ya?yyorum ben.
Neyse �ok uzattym� Bu durum b�yle gitmez! Askerde intihary d�?�n�yorum. Zamanynda olmamasy i�in ise b�y�k bir kayyp diyorum. Beni intiharda tek korkutan, gidecek yerimin olmamasy ama yitirdi?im tanydyklar bir yere gidilece?ini g�steriyor gibi� Cehennem de olsa razyyym yeter ki olsun gidilecek bir yer. Ve in?allah varsyndyr Allah�ym! Yardym et�
Yazar Hakkında

mertdert

mertdert


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun