Tüm Kategoriler


Sayfalar

Efsane Kitap

?imdi sizlere (birok tepki alaca?ym riskini gz ardy ederek) ok mkemmel bir kitap serisini anlatmak istiyorum. Tepki alacak dedim nk bu seri o?u ebeveyne, orta ya?ly insanlara ters d?yor genelde Ben yazymda aslynda bunun gereksiz bir n yargy oldu?unu size anlatmaya aly?aca?ym. Bahsedece?im serinin adyny duyunca ba?layacak n yargy: Harry Potter. Byc samaly?y olarak grlen, iyi byclerin kazanyp, ktlerin kaybetti?i sanylan seri Ama buna ra?men 73 dile evrilip, 450 milyondan fazla saty? yapty. Elbette ba?kalary be?endi diye sizde be?enemezsiniz. Ama bu kadar dllyse ve herkesin dilinde efsanevi yara izi ve gzlk takylyysa muhakkak bir ?eyler vardyr de?il mi? Size yedi kitap ve sekiz filmden olu?an bir seriyi burada aktaramam. Sadece bazy zelliklerinden bahsedebilirim. Harrynin mutsuz bir ocukken, birden popler olarak byc hayatyna katylmasyyla ba?lyyor her ?ey... Ondan sonrasy da Harrynin byclere zel bir okula ba?lamasy, burada ya?ady?y arkada?lyklar, d?manlyklar, a?klar, kavgalar, mutlu anlar ve maceralar... Ve yle srekli mutlu sonlarla, adaletli bir ?ekilde de i?lemiyor olaylar. Kitapta sandy?ynyz kadar by de gemiyor aslynda Birok duyguya yer veriliyor. Ayryca bol srprizlerle de kar?yla?yyorsunuz okurken, mkemmel kurgulary var kitaplaryn Beklemedi?iniz insanlar, beklemedi?iniz ?eyler yapyyorlar. Her ?ey yoku?a sararken, birden durum de?i?iyor. Kitabyn ba?yndaki olaylar, kitabyn sonuna do?ru mantykly bir hal alyyor ve zlyor. Bana kalyrsa bunlar seriyi bu kadar akycy hale getiren en nemli unsurlar Size akycy oldu?u konusunda, kesin gvence veriyorum. Ltfen n yargylarynyzy bir tarafa koyun ve ?u dyrdyrcy Sukugunlukun hatyryna seriyi okumaya ba?layyn. Pi?man olmazsynyz.


Yazar Hakkında

sukugunluk
sukugunluk

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun