Tüm Kategoriler


Sayfalar

Dediler ki; Sadece Bir Rüya

Size bir r�yamdan bahsetmek istiyorum. Uzun zaman �nce g�rd�m aslynda ama tuhaf i?te� Bulundu?um yerdeki y?yk dizayny Orta�a? Avrupa�syndaki gibiydi, biraz kasvetli mek�n anlayaca?ynyz. Rulo bir par?�meni a�yyordum r�yamda ve be?-alty tane insan fig�r� g�r�n�yordu. Fig�rler siyah, ilk fig�r�n kafasyndan ufak bir par�a kopuyor ve y�kseliyor. Ykinci fig�rde bu par�anyn boyutu artyyor, son fig�re kadar insan par�alaryny kaybediyor ve en son fig�rde ?effafymsy bir ?ey y�kseliyor (ki ben bunu ruh olarak yorumlamy?tym). Daha da ilginci uyandy?ymda bir kelime sayyklyyordum ama kelimenin anlamyny bilmiyordum. Sadece sayyklyyordum ve o kelime; hiyerar?iydi. Sizce korkmaly myyym?
Yazar Hakkında

dreamerrr

dreamerrr


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun