Tüm Kategoriler


Sayfalar

İş Hayatı

Be? g�nl�k iznim nihayetinde bitti. Yaryn pazartesi ama bende pazartesi sendromu nedense ya?anmyyor. ��nk� Allah´a ?�k�r g�zel bir i?im, elim aya?ym yetecek kadar g�c�m var bu hayatta. Cenab-y Allah´tan dile?im i?sizlerin bir an �nce i? bulmasy ve evlerine bir tane de olsa ekmek alarak d�nmesi... Y?sizli?in ne oldu?unu, i?verene gitti?inizde i? verenin kar?ysynda nasyl bir tavyr veya performans g�steripte i?e kabul edilip edilemeyeceginizi, en �ok� ben bilirim. Hele engelliyseniz kar?y taraf i?i daha syky tutuyor, o i?i yapyp yapamayacagynyz konusunda. Allah insana bir akyl, yapybilece?i ve her y�k�n altyndan kalkabilece?i bir beden vermi?. Y? hayatyndan hi� kormayyn. Ynanyn g�� ve kudret i�inizde sakladyr. Ben bunu bir vitrine �ykmadan �nceki elmasa benzetirim. O elmasy i?lemek, parlatmak ve vitrinin en pahaly ta?larynyn arasyna koymak sizlerin elinizde. Siz yeter ki �nce kendinizi inandyryn yapabile�e?inize, gerisi sadece teferruat.
Yznim g�zel ge�ti ama hi�bir ?ey anlamadym dersem yeri var. ?imdi beni bekleyen yy?ynla i? var. Olsun, buna da ?�k�r. Bir de olaya di?er taraftan yani �aly?masam kim benim avucuma para verirdi. Allah hastalara ?ifa, evsiz ve barksyzlara yuva ve i? arayanlara bir an �nce g�zel i? nasip etsin. Kalyn sa?lycakla...
Yazar Hakkında

panzehir

panzehir


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun