Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kocamı Anlayamıyorum

Belki buranyn bir faydasy olur diye yazmak istedim. E?imle severek evlendik. �stelik herkesin kar?y �ykmasyna ra?men ama hi� bir zaman sorunlarymyz bitmedi. �nce ailesiyle ilgili sorunlarymyz vardy. Sonra ge�im derdi, bor�-har� derken birbirimizden uzakla?tyk. S�rekli kavga ediyoruz. E?im her zaman eve ge� geliyor. Gece on ikiden a?a?y eve girdi?ini g�rmedim. Hep i?te oldu?unu s�yler ve bu konuda biz �ok kavga ederiz. Bir g�n kadynyn biri aralarynda bir ?eyler oldu?una dair mesajlar atty. Sonradan da aramyzy bozmak i�in b�yle yapty?yny, s�yledi. E?im �z�rler falan diledi, affettim ama yine de aramyzy bir t�rl� d�zeltemiyoruz. D�rt bu�uk ya?ynda kyzym var, onun hatyryna bu evlili?i s�rd�rmeye �aly?yyorum ama �ok yoruldum. Ailem bo?anmamy istiyor ��nk� onun beni ne kadar �ok��zd�?�n�n farkyndalar. Bense bir umut bir ?eyler d�zelir diye bekliyorum. Do?ru mu yapyyorum yanly? my yapyyorum bilmiyorum... O kadynyn ekme?ine ya? s�rmek de istemiyorum. E?im beni byrakmyyor ama bir t�rl� de bana kar?y tam iyi olmuyor. Ne yapaca?ymy ?a?yrdym... Ge� gelmelerinden, ilgisizli?inden, her ?eyden byktym. Ben bu kadar fedakarlyk yaparken onun benim i�in bir ?ey yapmamasy canymy acytyyor. Anlayaca?ynyz ne bu deveyi g�debiliyorum ne de bu diyardan gidebiliyorum...
Yazar Hakkında

dizzy

dizzy


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun