Tüm Kategoriler


Sayfalar

Karamsarlık

Bazen mutsuzlu?umu unutuveriyorum. Ya?ady?ym kysa, mutlu bir an olursa e?er kendimi o anyn aky?yna byrakyyorum. Sonra ne oluyor biliyor musun ?uku? Ger�ekler, asyl olan ben ve asyl o ya?ady?ym hayat y�z�me �arpyyor tokat gibi� Mutlu oldu?uma pi?man oluyorum. Bir an i�imdeki o �ocu?u saldy?yma pi?man oluyorum. O mutlu oldu?um any, saati, g�n� ya?amamy? olsaydym diyorum. ��nk� biliyorum, asyl elimde olanlary geri d�n�nce kabul etmek istemeyece?im. Bu kadar hak ederken, beklemi?ken mutlu olamayaca?ym. Benim i�in o an g�l�p ge�ilen ?eyler mutluluk olacak� Yz byrakmayan, daha sonra arkasyny hayal kyrykly?yna, bo? hevese byrakan mutluluklar� Bilmiyorum, belki de yine karamsarly?ym tutmu?tur ?uku. Belki d�zelecektir her ?ey�
Yazar Hakkında

sukugunluk

sukugunluk


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun