Tüm Kategoriler


Sayfalar

Herkes Ölürmüş

Bir sene �ncesi ve bir sene sonrasyna bakyyorum. Yani bug�ne ve d�ne... Ne kadar �ok ?ey ya?anabilir ya da bir insan ne kadar de?i?ebilir bilmiyorum ama �?rendim ki her ?ey ve herkes de?i?ebilirmi?. Bir sene �nce bir Haziran ak?amy hayat bile de?i?ebilirmi?... Bu yazyyy yazarken hi�bir ?ey hissetmiyorum. Dinledim de kendimi ger�ekten hi�bir ?ey yok. En son bu hissizli?i �� sene �ncesinde hatyrlyyorum. Y�imde bir ses yok... Dy?aryda bir ses yok... Anlamly bakan g�zler bile yok. Sayende... Hatta su�u sana yykmaya gerek yok. Sayenizde! Evet, Haziran gecesi s�rprizi... Tek su�lu ya da sorumlu sen de?ilsin tabi ama adisin. Ama ?erefsizsin. Ba?kasyna tercih edilmek neymi? bilmek ister misiniz? Ya?amayyn... Ben size anlatyrym isterseniz. Alty ay beklemek� Hem de sadece bir saniye sesini duyabilmek i�in. Yyllarca bekleyenler var demeyin. Bekledi?i �l�m haberini almak �zere bir mesaj kimsenin telefonunu aydynlatmamy?tyr. "Yo?un bakymda dua edin." dememi?tir kimse. B�yle bir alty ay kimsenin ba?yndan ge�memi?tir. Hem de �yle bir anda gelir ki o mesaj, de?il d�nya b�t�n evren ba?ynyza yykylyr ve siz de yykylyrsynyz. Ben sa? �ykamadym o enkazdan. Her ?eyi d�zelttim ama. Okulumu, ailemi, kendimi... Aklynyza gelebilecek her ?eyi. Ama ben �ld�m. �lmez zannediyordum o masum �ocuk. Alty ay dayandy. Helal olsun velhasyl dayanykly veletmi?. O enkazyn altynda ba?ka birisi olarak �ykty ama dayandy son ana kadar. Sonu�ta, yazdyklarym aslynda her ne kadar bakynca bir ?eye benzemese de kyssadan hisse; Her masum �lecek! Ve her cellat �ld�r�lece?i g�n� bekleyecek!
Yazar Hakkında

leavemebe

leavemebe


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun