Tüm Kategoriler


Sayfalar

Saçmalık

Biz insanlar, aslynda hayvanyz �yle de?il mi? Yerle?ik hayata ge�ip devletle?me adyna adym attyktan sonra g�n�m�ze kadarki a?amadan bahsediyorum. Her ?ey kysytlanmady my? Evde ya?amak zorundayyz, giyinmek zorundayyz mesela. Bize s�ylenileni yerine getirmek zorundayyz. Edepli olmak zorundayyz. Tabak, �atal, ka?yk, kullanmalyyyz. Sanki do?anyn par�asy de?ilmi?iz gibi ona zarar verip, g�kdelenler kurmalyyyz. �aly?malyyyz para i�in, hayatta kalmak i�in, durmadan �aly?malyyyz... Sa�malyk! Asyl ger�ek, biz hayvanyz ve bence bunu ya?amalyyyz. Bir g�n bile olsa varly?ymyzy, benli?imizi kabullenmeliyiz. Avlanmalyyyz belki ya da uzakla?alym bu d�zenden. Bizim ait oldu?umuz yer do?anyn i�inde zaten, biz sahip de?iliz ta?a, topra?a, suya t�m bunlar aslynda bizim sahibimiz, bizim par�amyz. Byrakalym bize tanytsynlar, asyl bizleri... Biz de daha fazla sa�malamadan duyalym onlaryn sesini...
Yazar Hakkında

dreamerrr

dreamerrr


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun