Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kardelen Öyküsü

Topra?yn her zerresinde kardelen misali dik ba?ly� Ben kendi se�medi?im, her zerresine kardelen tohumlanmy? bir �yk�y�m... Yaldyzly topa�laryn ipe ba?ymlyly?y misali d�n�?�m, her ba?a geldi?imde t�kenmi?li?im ve tarlasyny s�ren elleri emekli bir �ift�i Diyarbakyr! S�rmeyi beceremiyor, topra?yny byrakyp insanlaryny s�rmeye ba?lyyor ve �ok uzak ayry yerlerde, ba?ka topraklarda a�tyryyor menek?eyi, g�l� ama asla kardeleni de?il� Beni ilk atty?ynda be? ya?larynda �ok da mutlu bir �ocuktum. Sonra, sonra my? Ben topra?yma hasret, o benden vazge�meden, sy?yndyrmamak d�?�ncesinde� Ben her ba?a geldi?imde ipe ba?ly topa� misali ba?ymly kaldym bu h�zne� �Da?ly bir kabiledir a?k!� diyor Ahmet Aslan. Oysa kabileler birle?ip �lke oldular Ahmet Aslan, kendilerini b�y�t�rken a?ky unuttular. Yok artyk, �a?k olmayacak duaya amindir, a?k ellerinden ba? harfini �almaktyr, anlamsyzla?maktyr.� Her telden ayry yazy?larym, yo?un d�?�nce �aky?masy hepsi topra?ymdan ba?lar. Dedim ya, �Ben her zerresine kardelen tohumlanmy?, s�r�lm�? bir topra?ym.�
Yazar Hakkında

oyku

OYKU


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun