Tüm Kategoriler


Sayfalar

Aynı Konu Farklı Zamanlar; Yalnızlık

Yapmak istemedi?im ?eyleri yapty?ym do?rudur. Arkada?larymy uyardy?ym konularda bizzat kendim ayny konuyu a�ty?ym da do?rudur. Yanly? yapty?ymy da biliyorum. Uzaktan kendime k�f�r de ediyorum ama dayanamyyorum. Yalnyzlyk ne lanet bir ?eymi?. Ynsan ailesi dy?ynda da birine ihtiya� duyabiliyormu?. �Sykyldym� demek durup dururken. ��zledim� demek� G�naydyn mesajyyla uyanmak... Merak edilmek. Kyskanylmak da isteyebiliyormu?. Ynsan feminist olmak da istemezmi? bazen. Mesela mutfa?a ge�ip kocasy i�in yemek de yapmayy �zleyebilirmi?. Ak?ama kadar �ocu?un pe?inden ko?maktan, yorgunluktan bedhah d�?mek bile isteyebilirmi?. Ynsan tek bir ?eyi istemezmi? hayatta, yalnyz kalmak.(2011)
Yine sek i�iyorum yalnyzly?y. Yine "fun-dip" yaptym. Yine ba?ym d�n�yor. Yine bozdum mideyi. Tur?uyu hi� kary?tyrmamalyydym. Limon suyu a?yr geldi besbelli. Olmady bu. Azcyk da beyaz peynir olsaydy belki yaty?tyryrdy mideyi. Nerde kavunum benim? Bo? ver hadi yine sek i�meye devam. Suyumuz yok sulandyrmaya yalnyzly?ymyzy� Bo? ver be! Kimseye minnet etmeyelim biz yine devam hadi bir diki?te hooop bitti. Bu ?i?eleri niye bu kadar ufak yapyyorlar? Sinirlendim bak ?imdi. ?imdi ko? git kap gel bir b�y�k daha. Ama yalandan b�y�k olmasyn ha. Acylarym kadar b�y�k olsun. Dertlerim kadar kocaman. Deve de kulak kalmasyn. Aspirin olmasyn yarama, narkozu yedik�e hissizle?eyim. Kendimi kaybedeyim. Bir anlyk da olsa hi�bir ?ey d�?�nmeyim. Hi� kimseyi. Kendimi bile. Hi�bir ?ey, hi� kimse... Yalnyzca any �ld�reyim d�n� �ld�reyim kendimi �ld�reyim� ?i?enin i�indeki bittik�e kendimi de bitireyim.(2012)
Yalnyzlyk zor zanaat vesselam... Herkesin harcy da de?ildir. Lunaparkta �arpy?an arabalara binip de �arpacak hi� kimseyi bulamamaktyr. Ama inadyna e?lenmektir. Zevkine varmaktyr. Ama ger�ekten de zordur. Yypratyr adamy. Di?erlerinden iki kat daha g��l� olmalysyn. Yki kat daha d�?�nerek atmalysyn adamlaryny. Yki kat daha duygusuz olmalysyn. Zordur yalnyz olmak. Ama biraz da cesaret ister.(2013)
Not: Sonunda do?ruyu bulmu?um...
Yazar Hakkında

garbiyeli

garbiyeli


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun