Tüm Kategoriler


Sayfalar

Biraz Aşk Biraz Hüzün

Sayysyz yazar, �izer, ?air yapmy?tyr a?kyn tarifini. Herkesin bir anysy, bilgi birikimi vardyr. Ylmi bir mektebi olsa sayysyz profes�r�m�z olmu?tu, sayysyz tezimiz a?k �zerine yazylmy?. Bu kadar tarifin bol oldu?u bir d�nyada a?ky hakkyyla ya?ayan var mydyr acaba? Hakkyny veren var my bilmem ama a?kyn bir�o?umuzun hakkyndan geldi?ini bilenlerdenim. Bin bir emekle yeti?tirip ye?ertti?imiz fidanlar bir esintiye bakyyor aslynda, fyrtynaya gerek kalmadan. Ama o malum kural hep i?ler; fyrtyna �ncesi sessizlik... �yle dona kalyr insan. Dudaklar �l� taklidi yapar. Onlaryn rol�n� g�zler alyr. G�z kapaklary �arpy?tyk�a akan ya? de?il s�z�len kelimelerdir aslynda. Bir �yrpyda anlatabilir onca yyly. Hep ayny ele?tiri; nasyl biranda bitiverdi? Hep ayny c�mle; tek kelime s�ylemeden mi? Aslynda hemen bitmiyor hi�bir ?ey. Zamanyn i�inde g�nleri aylar, aylary yyllar gibi ya?arsyn. Hi�bir ?ey s�ylememi? gibi g�r�nsen de aslynda sayfalar dolusu kelimeler d�k�l�r a?zyndan.
Yazar Hakkında

berkoberko

berkoberko


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun