Tüm Kategoriler


Sayfalar

Hepsi Çinli

Koreli, Japon, �inli, Tayvanly, Endonezyaly... Fakat biz T�rklere g�re onlaryn hepsi �inli! Biz T�rklerin ve di?er �lke insanlarynyn Asyalylara baky? a�ysy neden b�yle? �ekik g�zl� olduklary i�in mi? Yani birbirine benzedikleri i�in� Tabi ki de bize g�re bu b�yle. Oysa birazcyk dikkatli bakty?ymyzda birbirlerine hi� benzemiyorlar, sadece biz bunun farkynda de?iliz.
Asyalylara kar?y herkes tarafyndan bir �n yargy ve k���mseme s�z konusu. Bu konuda tarty?ylmasy gereken konu din mi? Fakat T�rk erkekleri M�sl�man-Ateist fark etmez cinsel isteklerine kar?ylyk veren her kadynla birlikte olurlar. Yabancy g�zel bir kadyn bulup da �M�sl�man de?ilsen seninle yatamam!� diyen bir T�rk erkek var my yery�z�nde?
Bunun tek sebebi Asyalylara baky? a�ymyz. Dil, din, yrk ayrymy yapyyoruz hala. Ynternetteki verilere g�re T�rkiye �a?da? bir �lkeymi?, ayrym yapmyyormu?. T�rkiye�de ben Hyristiyan�ym, Ateistim demek i�in insanlaryn onlarca kez d�?�nmesi gerekiyor. Ben syrf bu y�zden dinlerini ya?ayamayan insanlar biliyorum. M�sl�man bir �lkeyiz ama insanlaryn tercihlerine kary?an bir y�netim var. Ba?�rt�s� sorunu hala tam anlamyyla ��z�lm�? de?il. Haliyle bu durumda Asya ve Din olayy kafalary fazlasyyla kary?tyryyor�
Yazar Hakkında

BusraPaMUK

BusraPaMUK


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun