Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Konuşsak

Bir g�n kendimden bykkyn bir halde heykellere oturmu?, m�zik dinliyordum. Heykellerin oldu?u yerin �n tarafynda pazar var, gece pazary, sahil kenarlarynda olanlardan. Biz de orda esnafyz. G�z�me tezg�hyn arka tarafyndaki bir �ocuk �arpty. Bana bakarken yakaladym birka� kez� O g�n �imenlikte birka� dakikaly?yna voleybol oynama karary aldyk. Oynarken nasyl olduysa o da yanymyza geldi ve bizle oynamaya ba?lady. Arkada?larym �ocu?u s�z�p gizli gizli fysylda?maya ba?ladylar. Bense voleybol oynuyordum. Kyzlar �hadi gidelim� dedi?inde topu ona byrakyp gittik. Sonraki g�n yine geldi. Biz esnaflarla voleybol oynarken araya syvy?ty. �ocuk �ok ciddi, �ok yaky?ykly bir �ocuktu dikkatimi �ekmeye ba?lamy?ty. O g�n adyny, sanyny �?rendim. Voleybol oynarken arkada?ym s�rekli tek elle oynady?y i�in uyary yapty "tek elle oynamayyn" diye ve arkada?yma �ok ciddi, �ok sert bakty. O kadar ciddi ve sertti ki� Ben sinirlendim. Bir ?ey s�ylerse ona atar yapacaktym. A?zyndan �ykacak her kelime i�in kendimi hazyr pozisyona getirdim. Sonra arkada?ymdan g�zlerini �ekti ve bana bakty normal bir ?ekilde. Bir an kaldym �yle. Atar yapacaktym i�imde kaldy. Bana bakyp g�l�nce de ne oldu?unu anlayamadym... Ba?ladym g�lmeye, bana attylar topu. Tuttum topu g�lmeye devam ettim. O da anlady neye g�ld�?�m�, ba?ladyk g�lmeye� Y?te o g�l�?�yle �ekti dikkatimi ondan sonraki her g�n. Ondan bahsediyordum, bana baky?yndan, g�l�?�nden. Bu olay bir ay �nce falan oldu ?imdi aramyz iyi. Hep voleybol oynuyoruz. Face�den ekledim bir cesaretle ama �yle duruyor. Yanymdan ge�ti?i zaman y�re?im a?zyma geliyor. Hele hi� aklymda yokken kar?yma �ykty?ynda i�imde bir umut ye?eriyor. Sonra oracykta soluyor, o kadar yakynymdayken sanki aramyzda kilometreler varmy? gibi geliyor. Onunla g�z g�ze gelmekten korkuyor, bana selam vermeden ge�mesini istemiyorum. "Bilmiyorumbelki" bir g�n ciddi konu?malar yaparyz ama onu ne zaman g�rsem hareketlerime h�kim olamyyorum. O �ok sert ve ben onu g�rd�?�mde sa�ma sapan espriler yapyp abuk-subuk danslar ediyorum. Dikkatini �ekmeye �aly?yyorum ama pek �ekebildi?im s�ylenemez. Hep diyorum ki r�yasynda beni g�rs�n de aklyna d�?eyim ama olmuyor gibi�
Yazar Hakkında

BilmiyorumBelki

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun