Tüm Kategoriler


Sayfalar

Öylesine

Aklymda belli bir ?ey yok da?ynyk d�?�ncelerden ba?ka. Son zamanlarda s�rekli kendimi sorgularken buluyorum. Oldum olasy her ?eyde mantykly bir a�yklama aramy?ymdyr, �Normalde b�yle olmasy gerekirken neden b�yle� ?eklinde uzayyp giden... Her ne kadar ya? kemale erdi desek de daha oturmayan bir ?eyler var demek ki... Yeni yeni anlyyorum insanlaryn her zaman senin onlara gitti?in gibi sana gelmeyeceklerini ve senin hayatynda yer vermedi?in syfatlaryn i�ini dolduracak ki?ilerle belki herkesten daha �ok vakit ge�irece?ini. Anlyyorsam kabul ediyorum demedim! Yni?li �yky?ly bir ruh hali benimkisi... Kar?ymdakinin nerde durdu?u �nemli. Samimiyetine inandy?ym insany incitmekten �ok korkarym mesela,� ama orantysyz ki?ilik sorunu ya?ayan insanlardan da kendimce intikam almasyny bilirim. Ge�enlerde i?yerinde her fyrsatta kadynlarla ilgili olumsuz atyp tutan m�d�r�m�z �Kadynlaryn d�?�nme yetene?i yok.� dedi.� Bir ka� saniye d�?�nd�kten sonra "Hakly olabilirsiniz." dedim. "Muhtemelen e?iniz sizinle evlenirken bu yetene?i devre dy?y kalmy?." dedim.
Hayatymda zararyny g�rmedi?im tek ?ey a�yk s�zl�l�?�m galiba. Tek istedi?im kar?ymdakilerin de bana bu ?ekilde yakla?masy. D�r�stl�?� ta?yyabilen insanlar olsun hayatymyzda yeter zaten. Y�i ba?ka dy?y ba?ka insanlar ger�ekten �ok yorucu. Yapmacyk g�lmesen de olur,� yeter ki nefret bile olsa niyetini a�yk�a y�z�me s�yle.
Yazar Hakkında

kimsemkimim

kimsemkimim


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun