Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kayıtsız Kaldığımız Dilimiz!

Neden Yngilizce�nin dilimize bu kadar yerle?mesine izin veriyoruz? T�rk�e Yngilizce�den daha zor ve kapsamly bir dil, fakat biz T�rkler ne yazyk ki dilimizin kyymetini bilmiyoruz. Etrafyma bakty?ymda neredeyse t�m T�rk ma?azalarynyn isimleri Yngilizce! L�tfen yanly? anla?ylmasyn, dil �?renimine kar?y bir insan de?ilim. Aksine dil �?renilmesinden yana olan biriyim. Fakat Yngilizce kelimelerin dilimizde kalypla?masyna neden izin veriyoruz? G�nl�k hayatymyzda Yngilizce�den tek harf bile oynamayarak dilimize ge�mi? kelimeler kullanyyoruz. T�rk�e kar?yly?y oldu?u halde, Yngilizce�den birebir ge�en kelimeleri kullanyyoruz belki de farkynda olmadan. �rnek vermek istiyorum; ge�en g�nlerde bro?�rde bir hastane ady dikkatimi �ekti. Hastanenin ady T�rk�e konmu? fakat sonuna "... Hastanesi" de?il de "... Hospital" eklenmi?. Hastaneyi ara?tyrdym tamamen T�rkler�e ait olan bir hastane fakat hastanenin ady her yerde "... Hospital" olarak ge�iyor. Ne yazyk ki y�netim bu konuda kayytsyz. Ama biz biraz daha dikkatli olarak dilimizin gelece?ini kurtarabiliriz. Umarym be?-on yyl sonra T�rk�emiz bug�nden daha k�t� bir halde olmaz.
Yazar Hakkında

BusraPaMUK

BusraPaMUK


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun