Tüm Kategoriler


Sayfalar

Gerçek Sevgi

Ben derim ki, insan sadece �mr� boyunca bir kere sever. Sevdi?inden ayrylsa da, kopsa da her zaman o sevgi ger�ek ise i�inde kalyr. Ynsanlar hayatynda bir �ok ki?iye "seni seviyorum" diyebiliyor. Buna ne denilebilir o zaman? Bence bir �ok insana seni seviyorum diyorsanyz, ger�ek sevginin ne oldu?unu bilmiyorsunuz demektir. ��nk� sevgi asla ama asla basit bir duygu de?ildir. Hele de e?er o sevgi g�z ya?laryyla, fedakarlyklarla beslenmi?se asla ama asla basit olamaz. Siz ka� kere "seni seviyorum" dediniz? Ya da hi� ger�ek bir sevgi ya?adynyz my? Ben sadece bir ki?iye s�yledim. Ayryly?ymyzyn �zerinden onca zaman ge�mesine ra?men, i�imdeki sevgim yalnyzca ona ait. Siz ka� kere s�ylediniz bu sihirli s�zc�?�? Bir �ok kez s�ylediyseniz e?er, siz sevgi nedir bilmiyorsunuz�
Yazar Hakkında

kiraze

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun