Tüm Kategoriler


Sayfalar

Anti Yenilikçiyiz

Yenilikler hep zor gelir insana. Nedeni bellidir aslynda; biraz yeni olan, bilinmeyenden korkmak, biraz da yeniden en ba?tan ba?lamak�
O y�zden de?il midir inatla yanly? oldu?unu, bize zarar verdi?ini bilerek yanly?larymyzdan bile vazge�ememek�
Yenilikler eme?e syfyrdan ba?lamak demektir; o y�zden hep iticidir. Bildi?imiz yol en iyi gelir.
Yenilik insany farkly bir sevince iter. Bir yandan da k���k bir �ocuk heyecanyyla merakly merakly didiklemeye ba?larsyn.
Bazen yenilenmek, tazelenmek iyidir. �ocukla?mak adyna bile olsa g�zeldir!
Yazar Hakkında

ekin

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun