Tüm Kategoriler


Sayfalar

Kyymetini Bilin

Geen gn canym babacy?ymy ziyarete gittik kyzymla. Babamyn evi denize syfyr denecek kadar yakyn. Ortada sadece kyrmyzy gllerle, sarma?yklarla ve kocaman bir dut a?acyyla, vi?ne a?acy olan kocaman bir bahe var. Bahenin nde kumsal. Canym mele?im, prensesim bahede oyun ounamak istedi. Neyse prensesimle birlikte baheye gittik. Kyzym bisiklete binmeye ba?lady. Bende sigaramy yakyp denizi seyretmeye ba?ladym. yle bir dalmy? gitmi?im ki kendimi o bahede oyun oynarken buldum. O koca bahede mrmn yarysy geti. Her k?esinde bir hatyram, her dibinde bir heyecanym, acylarym, gzya?larym vardy. Hatta ilk evlili?e adymymy da o bahede, o byl bahede atmy?tym.
Saklambalar, k?e kapmacalar, seksekler oynardym. Hatta bahedeki dut a?acyna saklanaca?ym diye ykyp bir daha inememi?tim. Ailelerimiz bahe dy?yna ykmamamyza izin vermezlerdi. Sabah erkenden o baheye bir girerdik; o gne?in syca?yny hi hissetmeden oyun oynar, denize girer, ak?am oldu mu eve yemek yemeye gider, sonra yine baheye giderdik. Bir tek yatmak iin eve geri dnerdik. Belki bahede yatyn deseler ona bile tamam diyecektik herhalde ama geceleri denizden korkardyk, ocukluk i?te.
Ylk bisiklete binmeyi burada, bu bahede babam ?retmi?ti bana. Ylk bu bahede a?yk olmu?, gen kyzly?a bu bahede adym atmy?tym. Bu bahede hayallerimi sslemi?tim, e?imin asker mektuplaryny bu bahede okumu?, ni?anymy, kynamy bu bahede yapmy?, babama sarylyp bu bahede satlerce a?lamy?tym. Ak?am oldu mu kumsalda ate? yakar, ekirdeklerimizi alyr, her gn yedi adet kayan yyldyz sayardyk. Yedi gn yedi tane kayan yyldyz sayynca ryanda sevdi?ini grrm?sn, yle derlerdi bize. Bizde sayardyk i?te.
yle bir dalmy?ym ki kyzymy orada unutmu?um. "Anne, anne" diye. Yrkildim, kyzym yanyma gelmi? kumsalda ya? kumla oyun oynamak iin izin istiyor. O oyunu bende ok severdim. Birden tuhaf oldum, irkildim, btn vcudum ?d, korku sardy benli?imi. Ne abuk zaman gemi?, ne zaman anne olmu?tum, ne zaman bym?tm? nceden bu bahede ben ko?up oynarken, ?imdi benim yerimi kyzym almy?, benim yaptyklarymy kyzym yapyyor. Yani senaryo ayny, yer ayny ama ki?i ben de?il de kyzym ba? rolde oynuyor. Yyice kendime geldi?imde farkyna vardym ki i? i?ten oktan gemi?ti. Ben o artyk kk, yaramaz, denizden ykmayan deniz ku?u de?ilim. En nemlisi artyk babamyn kk, sary kyzy de?ilim. Artyk babama ait de?ilim. Canym babam; zaman ne kadar abuk gemi?. Ne kadar anlamsyz bir ya?am srm?m.
Neyse arkada?lar; ya?ynyzyn, zamanynyzyn de?erini bilin. Giden zaman geri gelmiyor, her anyn, her dakikanyzyn kyymetini bilin...


Yazar Hakkında

hares

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun