Tüm Kategoriler


Sayfalar

Elveda Gümüş

Hepsini �ok seviyorum, ama aralarynda en �ok g�m�?� seviyorum. So?uk ky? g�nlerinde �?�mesine dayanamam. Her zaman kirlendi?inde, onu temizlemek bana ayry bir keyif veriyor. �zellikle hafta sonlary, sabahtan ak?ama kadar onu temizlemekle u?ra?yrym. Senin temiz ve bakymly g�r�nmen beni �ok mutlu ediyor. En son senin i�in k���k bir ev yaptyrdym. Sadece sen sy?abiliyordun. ��nk� daha fazla yer ayyramyyordum sana. O kadar b�y�kt�n ki, bir odaya ancak sy?abiliyordun. En �okta, bayramda aldyklarym seni �ok sevindirmi?ti. Yeni ayakkabylar, aksesuarlar. Derken sana nazar de?di ve �ok ate?li bir hastaly?a yakalandyn. Seni hemen �zel bir hastaneye g�t�rd�m. O hastane de sana iyi bakyldy. Yyile?men tam bir hafta s�rd�. Yetkili doktorlar iyile?men i�in elinden geleni yaptylar. Hatta senin i�in Almanya�dan �zel par�a dahi getirdiler. Sende hemen uyum sa?layyp iyile?mi?tin. Aslynda daha yeni bakymdan �ykmy?tyn. Ama kem g�zler seni nazara bo?du. Hastaly?yn s�resince, her g�n doktorlaryny arayyp bilgi aldym. Ama ben yanyna gelemezdim. ��nk� so?uk mevsimiydi. O so?uklara ancak sen dayanabilirdin. E?er ki, iyi olsaydyn sen beni ysytyrdyn. Bir hafta sonra iyile?mi? olarak seni bana teslim ettiler. Bakymlaryny aksatmaman s�ylendi. Bende sana iyi bakaca?yma s�z vermi?tim. Ama sen hep hasta oluyordun. Daha sonra tekrar hasta oldun. Sana olan sevgim azalmaya ba?lamy?ty. Seni aldy?ym yerden garantin vardy, yoksa masraflarynla ba? edemezdim. ?imdilerde garantinde bitti ve senden istemeyerek de olsa ayrylmak zorundayym. Artyk seni ve senin ailenden kimseyi almak de?il g�rmek dahi istemiyorum. ��nk� sen sevgime kar?ylyk vermedi?in gibi kalbimi de �ok kyrdyn. Bu kalp d�zelmez artyk. Sana ?imdiden elveda demek istiyorum. Bundan sonraki hayatynda ba?arylar dilerim. Elveda canym...
Yazar Hakkında

kadirreis

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun