Tüm Kategoriler


Sayfalar

Burcum ve zellikleri

Balyk burcu kadyny hyrsly, tuttu?unu koparan, ekici, sempatik ve iyi huylu tavyrlaryyla dikkati eker. Duygusal ve romantiktir. Evcimen ve evine ba?ly bir yapysy vardyr. Kendini evinde huzurlu ve rahat hisseder.
Evet ok hyrslyyymdyr, ille de dedi?im olsun diye ortaly?y aya?a kaldyryrym. Ve evet ok evcimenim nk evden bile ykartmyyorlar, kara zindanlarda gibi. Ve evet ok duygusalym hatta hi unutmam zamanyn birinde bir izgi film vardy ?eker kyz candy diye. Orda ba?roldeki ocuk ld ben a?la a?la susmam. Birinin a?lamasyny grmem yetiyor benim a?lama sebebim olmasyna. Bu kadar duygusal olmak bana gre de?il. Sert ve otoriter gzkmek iin duygularymy belli etmemeye aly?yrym ki bu beni ok kasar.
Balyk burcu kadynynyn sezgileri kuvvetlidir. Gzel olan her ?eyi sever ve rahatyna fazlasyyla d?kndr. Toplum iinde dikkati ekmek ister ve kendiyle gurur duyar. Ynce ruhludur ve sanata d?kndr.
Evet burada da yazyldy?y gibi sezgilerim ok kuvvetli ama bu darbe yedi?im arkada?lar iin geerli de?il. Tabi herkesin yanylma payy vardyr hayatta. Sonra sanata ok d?knmdr. Vakit bulduka kara kalem resim yapmaya bayylyrym. E do?ruyu sylemek gerekirse rahatyma ok d?knm. Birde ?engeli?im had safhadadyr.
Kyskan bir yapysy vardyr ve her konuda en iyi olmak ister. Ystedi?i her ?eye ula?mak ister ve bunun iin elinden gelen abayy gsterir. Toplum iinde ne?eli ve hareketli tavyrlaryyla dikkati eker. Giyime ve ku?ama, bakymly olmaya nem verir.
Grld? gibi kyskan olmam benim suum de?il, burcumun zelli?inden kaynaklanyyor yoksa kuzu gibi bir kyzym. Bazen hyrs yaptyryyor bu kyskanlyk kendi kendimi yiyorum. Kyskanly?ymyn diyetini yine kendim dyorum. Ve evet ne?eli ve hareketliyimdir ki bu huyumu severim. Zaten bu eneyle sessiz sedasyz oturmam on saniyeye delalet eder. Ve evet kyyafete nem verdi?im iin, kredi kartlarymyn srprizlerini arada bir ya?yyorum.
Balyk burcu kadyny ekici ve ho? mizacyyla be?enilen bir kadyn tipi izer. Gzel ve zariftir. A?ka nem verir ve duygusal anlamda derin hislere sahiptir. Daima hayalindeki a?ka ula?mak ister. Sevip, sevildi?ine inandy?y taktirde sadyk ve tutkulu bir a?yk olacaktyr.a?k onun iin her ?eydir.Yli?kisinde fazlasyyla fedakardyr.
Evet bu cmlelere de aynen katylyyorum. Hayalimde ki a?k iin ok kyvrandym ve sanyrym buldum da. Benim iin zorlu olsa da. Gryor musunuz? Ne kadar fedakarmy?ym? Ahh sormayyn arkada?lar hep kar?ydakileri d?n d?n nereye kadar? Olan hep bana oluyor.
Balyk burcu kadyny sevdi?i erke?i fazlasyyla sahiplenir ve kyskanyr. Evlili?e yatkyndyr. ocuklaryna ve e?ine ba?ly olur.
Bu son cmle nasyl da bana yaky?yyor. E?ini kyskanmayy getim ki ok kyskanyrym ama iyi de ben arkada?larymy bile kyskanyrym i?in kts. Ama ?ekil A da grld? gibi hepsi burcumun suu.

Kesinlikle burcumun zelliklerini ta?yyorum. Ne kadar da bazy zelliklerini sevmesem de


Yazar Hakkında

kill_me

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun