Tüm Kategoriler


Sayfalar

Deniz A?ky

Sezon ayldy ama benim ayak parmaklarym hali hazyrda denizin tuzlu suyunu gremedi. Herkesten yasak var. Ailem der gidemezsin ok aylyyorsun, a?kym der gidemezsin erkekler seni keser, seni de onlary da mahvederim ne yapaca?ymy ?a?yrdym. Denize hasret kaldym bunlaryn yznden ki deniz iin lebilirim. En son bundan tam yyl nce denize gittim. Ynanamyyorum kendime, her tarafy denizle kaply bir ?ehirde ya?yyorum, ya?ady?ym eziyete bak.
Neyse sene evvel gitti?im deniz olayyny anlatayym size. Ailecek yola yktyk ki bizim aile kalabalyktyr. Tabi aile dedi?ime bakmayyn slale boyu gittik denize. Kuzenler, dayymlar, amcamlar derken, sahili biz doldurduk. Hemen ti?rtlerimizi ykardyk, kumsala do?ru iniverdik. Denize girdik; dalyyoruz, ykyyoruz falan derken, a?abeyimler ve erkek kuzenlerim ba?yrmaya ba?lady. Neymi? efem o tarafa gitme, orada erkekler var. E be a?abeycim dalga srklyor, oradan oraya savuruyor, dalgaya g m yetiyor ki beni erkeklerin oraya srklemesin. Glyorum bu erkek milletine.
Sonra kuzenler geldi yanymyza, beraberce denizin iinde cebelle?iyoruz. Sonra kusura bakmayyn ama salak diyece?im amcamyn o?lu bana ?aka yapmaya kalkty, hem de bana.
Sen dibe dal, ek ayaklarymdan beni. E tabi hazyrlyksyz oldu?um iin nefessiz yakalandym. Neyse beni ekmesi yetmezmi? gibi ayaklary da stmde, kaldyramyyorum kendimi. Suyun iinde hem nefessiz kaldym hem de o i?ren tuzlu suyu galon galon yuttum. Ynanmayacaksynyz ama yakla?yk be? dakika srd bu olay. Sudan ykar ykmaz tm gcmle ba?yryp annesinin hatyryny sordum. A?abeyimde fark etmi? o da geri kalan hatyry tamamlady. Hani nefesi tutup girsem sorun de?il Allahym biliyor ya lp gitmem an meselesiydi. Salak su da ?aka yapylaca?yny ?renemedi daha.
Ak?am oldu, karyn a?rysyndan ldm ldm dirildim. Ne yalan syleyeyim bu a?ry a?latty beni


Yazar Hakkında

kill_me

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun