Tüm Kategoriler


Sayfalar

Buğulu Gece

Arkada?lar, artyk biliyorsunuz erkek arkada?ymyn ne kadar beni sahiplendi?ini de?il mi? Bu gayet a�yk. Bunu �nceki yazylarymda da belirtmi?tim zaten. Yine size onunla ilgili bir maceramy anlatmak istiyorum.
Yine g�nlerden bir g�n so?uk bir ky? g�n�yd� kanymca. Annem evde yoktu ve ben evde yalnyzdym. Bu yazynyn sonu nereye gider demeyin sakyn. D�?�nd�?�n�z gibi de?il ��nk�. Neyse efendim, biz o g�n�n g�nd�z� g�r�?�cektik ama olmady. ��nk� yine beni ekti kendileri. Ama "ak?am seni alabilirim" dedi. Bende "olmaz, �ok ayyp" desem de, bir baktym kabul etmi?im. Benim Romeo gece 02:00 sularynda olay yerine geldi. Ben tabi yusuf yusuf. ��nk� evde annem yok ama apartman dolu. Ben usul adymlarala merdivenlerden inerken, son basama?y g�rmemi?im ve merdivenlerden a?a?y yuvarlandym. ne manya?ym ya! Aklym syra sessiz olaca?ym ama nerde? Millet bomba falan d�?t� sanmy?tyr kesin. Ama ben yylmadym tabi, topallaya topallaya �yktym binadan ve arabaya bindim. Gece boyunca gezdik ama harikaydy. G�zel bir bo?az manzarasy izledik, beraber uyuduk, el ele dola?tyk, yeri geldi polislerden ka�tyk. �yle g�zel ve atraksiyonlu bir geceydi i?te.
Benim eve gelmem gereken saat geldi �atty. Saat 06:00 civaryydy. Benim eve girebilmem i�in arka bah�eden dola?mam lazymdy. Neyse bu beni byrakty. Ama oralarda nasyl karanlyk, k�pek falan dolu. Allahtan cesaret hapymy i�mi?tim. Arabadan indim tam bah�eye do?ru y�r�rken, s�yleyemeyece?im vallahi ya neyse s�yl�yorum; bu deli gaza basty ve gitti. G�ler misin, a?lar mysyn? Ben kaldym tabi orada �yle armut gibi. Ya beklesene de?il mi? U�arak gitti adam. Ben sonunda cesaretimi topladym ve bah�eyi a?arak eve ula?tym. Ama gelene kadar akla karayy se�tim. Ben �st�m� falan de?i?tirdim ama ?oktayym hala. Biraz uzandym artyk yataca?ym, �yle arady beni, "geldin mi?" diye. "Allah seni kahretsin" dedim. "Geldim evet, �ok mu merak ettin? dedim. Birde "evet" diyor bana. Beyefendi eve gitmi?, yeme?ini falan yemi? �yle aryyor beni. Ah ah! Kimin bedduasyny aldym ben arkada?lar ya?
Yazar Hakkında

pasiflora

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun