Tüm Kategoriler


Sayfalar

Çanakkale'yi Unutmayalım

Tarihini bilmeyen milletler, yarynlaryna y�n veremezler. Tarih, tecrubedir, k�lt�rd�r, birikimdir.
Ge�ler tarihini untumu? ise ya da bilmiyorsa, o millet hayaty yeniden kavramaya �aly?an, hafyzasyny kaybetmi? bir hasta gibidir.
�anakkale, zorlu y�zyyllaryn �etin m�cadelesinde T�RK milletinin hafyzasy, d�?manyn korkulu r�yasydyr. �anakkaleyi ?anly tarihimizi bir zaman dilimi kurulu?unda de?il, ?ehitlerin sulady?y h�rriyet vadilerinin ye?illi?inde ku�aklamalyyyz.
Nedenini, sonucunu, bug�ne uzanan yanlaryny yakalayabilmeliyiz. Yarynlaryn beyinlerinde ve taze bedenlerinde bir ni?an y�z�?� olmaly �anakkale, istiklal bizim dercesine..
�v�nmenin kolayly?y, �zerimize d�?en tarihi misyonumuzu unutturmamaly, �lmek ve �ld�rmeyi de?il; neden �ld�?�m�z� �ok iyi d�?�nmeliyiz. ?ehitlerin �anakkaleye gidi? niyetlerini ve en son s�yledikleri s�zleri, ayny i?gali ve acyyy ya?amamak i�in hatyrymyzdan �ykarmamalyyyz. E?er bug�n �lmek ve �ld�rmek yerine �aly?mak ve hizmet etmek gerekiyorsa, kan yerine ter akytmalyyyz.
�anakkale, gere?i gibi i?lenmeli, hafyzalarda tazelenmeli, yeni ku?aklara ayny olaylary de?il ayny niyet ve hedefi �?retmede bir g�� ve silkini? olmalydyr. �anakkale ?ehitlerimizi Rahmetle anyyorum.
Yazar Hakkında

Mostar

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun