Tüm Kategoriler


Sayfalar

Olmazsa Olmaz

"Sper"i, "Hiper"i, "Sade"si, her ne ise, markete gitmeyeniniz oldu mu? Gidip de po?etleri doldurmayanynyz var my? Eve gelip de po?etleri aty?ynyzda iinden "olmazsa olmaz" ne ykty? Bir d?nn. Ben d?ndm, kendime dikkat ettim, etrafymdakileri gzledim ve ?una kanaat getirdim: Sepete atty?ymyz kalem maldan ikisinin hayatymyzy idame ettirebilmemizle uzaktan yakyndan bir ilgisi yok. Olsa da olur olmasa da. Hatta olmasa daha iyi. o?unun mrmz kysaltmakta nemli lde payy var. Geen gn po?etleri bo?altyyorum biskviler, mayonez, ketap, dondurma, salata soslary. 82 ya?ynda len anneannem geldi aklyma. mrn bunlarsyz geirdi. Belki de onun iin incecik ve sa?lyklyydy. lp gitmek adetten olmasaydy, hep yle kalyrdy eminim. Bizim geldi?imiz noktaya bakacak olursak, hayatymyzdan "E bilmem ka"y ykarynca geriye hibir ?ey kalmyyor. Tketti?imiz her ?eyin iinde var onlardan. Manavdan aldy?ymyz salataly?yn iine bile bir ?ekilde kattyklaryndan eminim. Artyk hibir muhteviyaty okumuyorum. Gz grmeyince, gnl katlanyyor. Yiyecek iecekler byle. Ya tekiler? Mesela o deterjan silsilesi. Daha nce yoktu da pisli?imizle mi oynuyorduk. Bilakis. Bunlaryn yep yep yepyenisi ykty?yndan beri bizim beyazlar Mehmet Aliye gnl rahatly?yyla gsterilmeyecek hale geldiler.
Annem her sabah yeni bir ovucu ile geliyor kapyya. "Bu neresi iin?" dedim geen gn. "Camyn i yz iin" demez mi? "Ya anne beni delirtme. Camyn iiyle dy?y arasynda ne fark var?" annemin cevabi "Sen anlamazsyn" Yalan. Syrf rengi iin aldy geldi. Kendisine ovuculardan bir dnya kurdu. Kyrmyzy, mavi, sary, ye?il, hepsini yanyana diziyor. Uzaktan bakan eve trafik lambasy koydurduk zanneder. Bugnlerde "Anahtar deli?i iin parlatycy ykmy?" deyip duruyor. Koleksiyonunda olmayan renkte bir syvy grm?tr markette, alyp gelecek yolunu yapyyor. Hadi camy yutmu? grndm, ama anahtar deli?ini asla yutmam. Zccaciye, mefru?at, konfeksiyon, bijteri fazlalyklaryny geiyorum. Yazylarymy elle yazyyorum ya, kalem nevinden ne bulduysam almy?ym. Kur?un kalemleri deste yapty?ymda orta boy bir a?a gvdesini taksit taksit eve ta?ydy?ym ykyyor ortaya. Allah bu kalemleri tketecek kadar bilgi nasip eylesin. Yapy?tyrycylar, bantlar, renk renk, boy boy ka?ytlar, raptiyeler, ata?lar, kedili silgiler, panda kalemtra?lar. Hadi bunlar neyse, eli?i ka?ydyny niye almy?ym, zemedim. Aranyzda psikolog varsa bunun ne demeye geldi?ini anlar belki. Gelelim kremlere. Gece, gndz, glgede, gne?te, kyry?yk nleyici, sykyla?tyrycy, nemlendirici, vcut, yz, gzalty iin, sellite, atla?a, siyah noktalara. Vcudumuzda, zel krem tahsis edilmemi? bir santimetrekare yer yok. Anneannem bunlardan da bihaberdi. Benim haberim var ama henz hibirinden bir menfaatim olmady. Ancak kabahat bende olabilir. Bir gn gece kremini gn ortasynda srm?tm yzme. Geri hava o gn bir hayli kapalyydy ama krem yine de gndz srld?nn farkyna vardy ki yapaca?yny yapty. Pardon yanly? oldu. Do?rusu, yapaca?yny yapmady. Allah bilir tekileri de nereme srecekken nereme sryorsam, "Ben" hep bildi?im "Ben"im. Zaten bunlaryn bir faydasy olsaydy kadyn kysmy parfmerilerin kapysynda izdiham yaratyrdy. Oysa, izdiham estetikilerin kapysynda.
Uzun lafyn kysasy, diyece?im ama ben lafy yine uzatmy?ym, ?u anda okudu?unuz satyrlary, hayatymda olmasy gerekmeyen ?eyleri satyn alabilmek iin yazyyorum. Biliyorum siz de benim gibi yapyyorsunuz. Bir sr gereksiz ?ey iin aly?yyorsunuz. Bizim istedi?imiz dy?ynda birilerinin getirip hayatymyza soktu?u ?eyler iin. Doymak bilmeyen, nefsimiz bizi nne katty gtryor. Ben artyk "doyurmak" yerine "terbiye etmek"ten yanayym. Hayatymy bilmem ka kanally televizyonun kar?ysynda, elime tutu?turulmu? mysyr cipsi e?li?inde bana reva grlm? zevzeklikleri seyrederek geirmek, koltuktan sadece i?e ve markete gitmek iin kalkmak, ha bire kredi karty borcu demek istemiyorum. Hele, "Atty?y ta? rktt? kurba?aya de?mez" misali eziyeti hayryndan fazla elektrikli mutfak aletlerine tek kuru? yedirmeyece?im. Sizi bilmem, artyk ben "Amerikaly olmak" yolunda bir adym daha atmak istemiyorum.


Yazar Hakkında

lal-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun