Tüm Kategoriler


Sayfalar

Tek mi? ift mi?

Kadynlar tek e?li de?illermi?. Yimi bir sevin kaplady. ok ciddi bir dergide okudum. Do?ru drst dergi. Yalan sylemez. gn st ste yazdy. Belgeli, ispatly. Sabahlary uyanyyorum, sebebini bilmedi?im bir ne?eli ruh durumu. "Ne olmu?tu?" diye d?nyorum. Aklyma geliveriyor. ok e?liyiz biz. ok e?liyiz. Ama sevinmek bana haram. Nitekim, bu da ok uzun srmedi. Karde?im hemen yeti?ti. Ynsanyn cok esli olmasi icin ikinci nc e?lerinin olmasy gerekiyormu?. Bende yokmu?. Do?ru. Kapsam dy?yyym ben. Anla?ylan yine ba?kalary iin ahkam kesece?im. Y?te kesiyorum.
Kadyn kysmy ok e?li olmaya niyetlendi?inde i?i erke?e oranla -partner bulmak dy?ynda- daha kolay. Siz hi ak?ama kadar, elinde telefon, karysynyn nerede kimlerle ne yapty?yny takip eden erkek grdnz m? Ben grmedim. Takibat kadynlara mahsus bir i?tir. Erkekler sabah ykarlar evden, ak?am gelirler. Gn iinde evi telefonla bir kere ararlarsa ararlar. O da ocuk hastaysa falan. Kadyn bu arada her ?eyi yapabilir. Artyk tercihine kalmy?. Koca asla ?phelenmez. nk onun gznde karysy cazibesini o kadar yitirmi?tir ki, ba?ka bir erke?in karysyyla ilgilenebilece?i aklynyn ucuna bile gelmez. Ancak erke?in bunca zemin hazyrlamasyna ra?men kadyn kysmy yine de i?i yzne gzne bula?tyryr. nk kadynlar iki erkekle sevi?emezler. Ykisini birden sevebilirler ama sevi?emezler. Nitekim dergideki bir kadyn "Aslynda gndelik hayatta anlayabilece?i bir durum yoktu da i? cinselli?e gelince eskisi gibi sevi?emiyordum. Zaten o da bu yzden anlady." diyor. Gelelim patrner bulmaya. Bu zor i?te. Birincisi erkeklerin kytly?y. Dnyadaki durumu bilmem ama, Trkiyede kyran girmi? gibi. Bakyn etrafynyza. Kadynsyz bir tek erkek var my? Erkeksiz kadynsa ibadullah. Ykincisi erkeklerin kadynlar kadar cesur olmayy?lary. Evli erkek ha dedi?inde ili?kiye girebilece?i ok sayyda kadyny kendisini bekler bulabiliyor. Kadyn iin erke?in evli olmasy pek fark etmiyor. Hatta bu durumu tercih edenler bile var. Evli kadynsa e?lerinin sayysyny o?altmaya niyetlendi?inde aday bulmasy hi de kolay de?il. Erkekler korkak. Evli kadynla beraber olmaktan ekiniyorlar. E?ini aldatan kadynlaryn sayyca erkeklerden az olmalary bu yzdenmi?. Yoksa tek e?li olmaya pek merakly olduklaryndan de?ilmi?. Kadynyn gnlnde ok e?lilik yatarken tek e?li ya?amasynyn bir nedeni de erke?in kuma messesesini bir trl benimseyememi? olmasy imi?. Ortalykta rakip yokken bile penislerinin boyu konusunda derin d?ncelere gark olan erkekler bir de rakipleri oldu?unde ne hale gelirler hi d?ndnz m? Bo?una d?nmeyin. Olmaz. Geri Trkiyede iki kocasyyla ayny evi payla?an bir kadyn vardy ama o istisna. Bu yazydan ne anladynyz?
Yani ?imdi kadynlar ok e?li mi de?il mi? Peki benim bu konudaki d?ncem ne? ok e?li olmalylar my olmamalylar my? Size yardymcy olayym. Kadynlar aslynda ok e?li olmak iin yanyp tutu?uyorlarmy?. Hatta bu do?alarynda var ama ?artlar msait de?il. O yzden ?imdilik tek e?le idare ediyorlarmy?. Benim d?nceme gelince:
Bir: Kesinlikle tek e?li olmalydyrlar. Tekiyle zar-zor gecinirken iftiyle nasyl ba?a ykaryz? Sevgiyi-a?ky bir kenara koysak bile iki erkekle ayny evde ya?amak ok kt bir ?ey. Hem herkes birer tane alyrken bile birtakym kadynlar aykta kalyyor. Bir de maazallah er be?er kapy?yrlarsa o birtakym kadynlaryn sayysy y? gibi byyecektir.
Yki: Kesinlikle ok e?li olmalydyrlar. Kula?a bile ho? geliyor. ok e?li.


Yazar Hakkında

lal-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun