Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ya Sevmeselerdi

Gazetelerde her gn karysyny, sevgilisini, kyzyny, kyz karde?ini ldren ve bunu kyskandy?y, aldatyldy?y yada aldatyldy?yndan ?phelendi?i, terk edilmeyi kabul edemedi?i iin ldren erkekleri gryoruz. Evet ldresiye seviyorlar, ldrecek kadar seviyorlar, sevdikleri iin ldryorlar.
Emniyet ve adliyenin bu tr cinayetlerde gere?inden fazla ho?grl tavry var. Bu yakla?ym, cinayeti, zaten nemli bir ki?imi byle d?nen toplumun gznde me?ru kylyyor. "Namussuz kadyn ldrlr"
Kadyn namussuz ne yapmy?, sahiden yapmy? my yoksa evrenin paranoyasy my ?
Peki sahiden ba?kasyyla ili?kisi varsa ldrlmelimi, sorusuna syra bile gelmiyor. Tm tarty?malara ve kar?y ykmalara ra?men Ceza Yasasyndan inatla ykarylmayan "haksiz tahrik" maddesi iste tam bu "kader kurbanlary" iin.
De?i?tirilen Ceza Yasasynda "tre" cinayetlerine a?yrla?tyrylmy? mebbet hapis cezasy ngrlrken, is "namusla" ilgili olunca "haksyz tahrik" maddesi devreye giriyor ve ceza inanylmaz d?yor. Bu maddeden yararlanyp kyz karde?ini, annesini, sevgilisini, karisini ldrp iki yyldan az ceza yatacak ki?ilerin sayysy hi de az de?il.
Ankara da esinin zerinde sigara sndrerek, ysyrarak, pasly ivili sopayla i?kence yaparak ldren kocaya, karisini hastaneye gtrd diye ceza indirimi veriliyor.
Bu ve bunun gibilerin hepsi "esini ok sevdi?ini" sylyor.
Btn bu sevgililere, ni?anlylara, kocalara "bizi sevmeyin" demenin bir aresi var my ? Yok herhalde.
nk sevdiklerinde bunlary yapyyorlarsa sevmediklerinde kim bilir neler olur, diye d?nyor insan.
Su namus bahanesiyle i?lendi?i iddia edilen davalarda "haksiz tahrik" maddesi cinayetlere resmen davetiye ykaryyor. "Namus" cinayetiyle "tre" cinayetinin arasynda hi bir fark yoktur. Ykisi de kadynyn yaptyklaryny be?enmeyen ve onu kontrol altynda tutmak isteyen erkekler tarafyndan isleniyor. Kimi mini etek giydi diye, kimi bir erkekle grld diye, kimi sevdi?ine katy diye ve hatta kimi radyodan ?arky istedi diye ldrlyor.
Biri Trkiye nin do?usunda i?leniyor adyna "tre" deniyor, kimisi batysynda isleniyor adyna "namus" deniyor. Birde Avrupadakiler var onlara da "tutku" cinayeti deniyor.
Emin olun do?usuyla, batysyyla, geli?mi?likle, geri kalmy?lykla alakasy yok. Hepsi ayni.


Yazar Hakkında

lal-

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun