Tüm Kategoriler


Sayfalar

Dünya Ahiret Bacımsın

Ben güzellik uzmanıyım. Bundan dört yyl önce ba?ymdan ge�en bir olayy payla?mak istiyorum.
Y?yerimin civarynda pe?imde dola?an birisi vardy ama �yle b�yle de?il, adamy canyndan bezdiriyor. Bir g�n b�yle y�r�rken kafamy kaldyrdy?ym anda g�zg�ze geldik. Hani bakta bari �aktyrmadan bak. Ne o �yle ba?tan a?a?y s�zmeler. "Niye bakyyorsun? �n�ne bak" dedim. Tarty?ty benimle, a?zyma geleni saydym gittim yoluma. Aradan birka� hafta ge�ti hala bakyyor ama hi� oraly olmuyorum. Patronuma y�z�ndeki kyllardan rahatsyz oldu?unu ve iple alyp alamayaca?ymyzy sormu?. Patronumla arasy iyi "gel alalym" demi?. Patron yok, geldi kapyya. Buyursun gelsin, gelece?i varsa g�rece?i de var.
Buna "a?da yapalym, iple olmaz" dedim ama bendeki ama� farkly. Tabi erkekli?e toz kondurmayacak ya, kabul etti. Ben yapy?tyrdym a?dayy y�z�ne. Zavally kypkyrmyzy, fena sykyyor kendini. Bir �eki?im var sormayyn, ben i�imden nasyl kahkahalar atyyorum? O ise bir yandan y�z�n� tutuyor, bir yandan da aynen ?u kelimeyi s�yl�yor; "d�nya ahiret bacymsyn"...
Yazar Hakkında

firs_lady

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun