Tüm Kategoriler


Sayfalar

Masum Gnahym

Gecenin bir yarysy oldu yine... Bir yandan yazyyorum, di?er yandan acaba bu defa sana ula?acak my diye d?nyorum? Sen bana bir mr uzakken "Ben sana nefes kadar yakynym sevdi?im" desem... Diyemiyorum. Sevdi?im bile diyemiyorum sana ,korkuyorum. Seni grememekten korkuyorum.
Gelmeyece?ini bile bile gecelerce hayalinle avunmak, sevdam dedi?im kadyny can arkada?ymyn koynunda bilmek, dokunamamak, uzak durmaya mahkum edilmek ,kolay my?
Sadece sitem benimkisi, kyrylma kyzma Yre?imi bir kenara fyrlatylmy? gibi hissetmemin verdi?i sancydandyr szlerim. Artyk canymy yakma..! Yalvaryrym sana Beni kt bilme. aresizim, ama ?erefsiz de?ilim! Hain hi de?ilim! Sevmemin bedeli bu kadar a?yr olmamaly. Kyyamyyorum ki sana, ba?kasy olsa konu?amazdy bu szleri ama sen farklysyn, lanet olsun ki sen benim Sen benim imkansyzym grp dokunamady?ym kara sevdamsyn!
Evlisin. Arkada?ymyn karysysyn! Bunu sylemek ne kadar acy veriyor bana bir bilsen! E?inin gzlerine bakarken onu ne kadar sevdi?ini grmek ne denli can yakycy bir anlasan! Sen onunla ayny yatakta yatarken, yan odaya gelen sesinizi duyup sabahlara kadar uyumamak, azap ekmek, sabah olunca hi bir ?ey olmamy? gibi davranabilmek kolay myydy? Acymasyz olma kurban oldu?um. A?ladym. Ke?ke Defalarca ke?ke dedim Ke?ke Allah´a yalvardym. Allahym benim olsaydy dedim. Binlerce kez "ya onu bana ver, ya bu cany bu bedenden al" diye dua ettim. Ba?kalaryyla denedim defalarca, olmady. Hepsinin gl?nde seni grdm, dokunu?unda seni hissettim, seni istedim.Unutamadym.Sabahlara kadar deliler gibi iti?im, ardyndan sizi arayyp; gelin alyn beni dedi?im, mahmur baky?larynla bir kahve yapyp elime tutu?turdu?un gecelerin sebebisin! Arkada?ymyn yzne bakamady?ym zamanlaryn sebebisin! Bu defa bitti dedim, sildim dedim, olmaz dedim, o mutlu dedim! Her gr?mde yine sana yenildim. Her adymy syleyi?inde biraz daha tkendim..Atamadym seni Yimden skp atamadym Yapamadym Anlayamady?ym bir ?ekilde sen ben oldun bende. Utanmyyorum utanylacak bir ?ey yapmyyorum. Sana bu zamana kadar bir zararym dokunmady ne ya?adyysam iimde ya?adym. Arkada?yma kalle?lik yapmadym. Karysyna gz dikmedim. Sevdim sadece Sessizce Habersizce..ama erkeke sevdim. Beni a?a?ylama artyk!!! Yalvaryrym seni grmemi engelleme. Elimde bir bu var beni hayata ba?layan, gitme benden Ben hala senin arkada?yn olarak kalmaya razyyym, yeter ki arkada?ly?yny esirgeme. Fazlasyny istemiyorum senden, bilirim mutlusun. Mutsuzlu?un en ok beni zer, sende bunu bil. Sende beni anla. Sen benim en masum gnahymsyn


Yazar Hakkında

By_Mutsuz

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun