Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yzk Parma?ynyn Hikmeti

Alyansy neden drdnc parma?ymyza takaryz?
Bunun farkly ve mantykly bir acyklamasy var. Ba? parmak "aile"ye, i?aret parma?y "karde?lere", orta parmak "kendi ?ahsyna", drdnc parmak "hayat arkada?yna, serce parmak ise,"ocuklara" temsil eder. Ylk nce avularynyzy birbirine bakacak ?ekilde ayn. Orta parmaklary bkn ve syrt syrta birle?tirin. Daha sonra kalan drt parma?ynyzy ayp, u uca getirin. Anne babanyzy temsil eden ba?parmaklarynyzy ayyrmaya aly?yn. Aylacaktyr nk anne babanyz sizinle birlikte mr boyu ya?amayacaktyr. Er ya da ge onlardan ayrylmak zorundasynyz. Ba? parmaklarynyzy nceki gibi birle?tirip, karde?lerinizi temsil eden i?aret parmaklarynyzy ayyryn. Onlar da ayrylacaktyr, nk karde?leriniz kendi ailelerini kurup, ayry bir hayat seer. Y?aret parmaklarynyzy birle?tirip, ocuklarynyzy temsil eden sere parmaklarynyzy ayyryn. Onlar da ayrylycak, nk ocuklar da evlenir ve bir gn kendi hayatlaryny kurar. Son olarak sere parmaklarynyzy birle?tirip, e?lerinizi temsil eden yzk parmaklarynyzy ayyrmaya aly?yn. Ayyramady?ynyzy grnce ?a?yracaksynyz. nk kary-kocalar hayat boyu bir arada ya?arlar. Yyi gnde ve kt gnde.


Yazar Hakkında

ELFIDA
ELFIDA

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun