Tüm Kategoriler


Sayfalar

Laiklik Bu mu?

Son zamanlarda syka, tarafly tarafsyz biro?umuzun zihnini me?gul eden laiklik nedir? tarty?masy yapylyyor. Atatrk herkes kendi baky? aysyndan yorumlamaya ve hatta kendi kavgasyna, n yargylaryna ekmeye, onun zerinden mcadele etmeye aly?yyor. Bu mcadelede, bir gurup hem dindar hem de laik olunamaz derken, bir gurup ise laikli?i kendilerinin maly gibi grp, bu ilkeleri dininden daha stn tutmaktadyr. Halbu ki Atatrk, Diyanet Y?lerini kurarken, Diyaneti Genelkurmay Ba?kanly?y ile ayny gn kurarak topluma bazy mesajlar verdi. Atatrk dine kar?y de?ildi hurafelere kar?yydy aslynda, laiklik, din kar?yty bir inan ve ya ideoloji de?ildir. Laiklik aksine dini zgrl? gvence altyna alan farkly inany?laryn bary?, ho?gr, karde?lik, ierisinde d?ncesine ve inancyna saygy duymayy ho?gr ierisinde bir arada ya?amayy sa?layan bir yntemdi aslynda.
Laikli?in babasy konumundaki Fransa, gen neslinin neredeyse yarysyny din okullarynda e?itiyor ve bunu laikli?in kar?yty olarak grmyor, hatta Fransa Cumhurba?kanyny ?erefli papaz ilan ediyor, Oda bunu seve seve kabul ediyor. Yani ne laiklik dinin d?many, ne de din laikli?in d?many de?ilmi?. Bunu bize birbirinin zyddy diye empoze etmek isteyen mutlu azynlyk, bundan ykar sa?lyyor.
rne?in son hkmeti mahkemeye vermenin bedeli Trkiyeye gnlk 22 milyar Euro kaybettirdi, bundan ne laik kazandy, ne de laik olmayan kazandy. Kazanan sadece mutlu azynlyk.
Nasyl ki laiklik kimsenin maly de?ilse, din de sadece belli kesimin, belli bir kurumun de?il, hepimizin ortak ba?ydyr ve grevidir. Dinimizi do?ru ?renmeli, do?ru tanymlamalyyyz. Toplumumuzda dini bilgi yeterince gl de?il. Dinimiz hakkynda hi kimse uzmanlary dinlemeyi nemsemiyor. Ynsanlar eline mikrofonu alyyor, kafasyndaki d?nceye uygun olan ?ahyslary aryyor ve toplumu bilgilendirmek yerine kendi d?ncesini insanlara yamamaya aly?yyor.


Yazar Hakkında

Mostar
mostar

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun