Tüm Kategoriler


Sayfalar

Atatrklk Bu De?ildir

Bir ?eylere fanatiklik derecesinde ba?lanmak, tek do?ru olgunun o oldu?una inanarak benimsemek, onun dy?yndakileri yok saymak ve farkly de?erleri birbirleriyle kar?y kar?yya getirmek ahmaklyktan te bir ?ey de?ildir. Bahsedece?im ?eyler uydurma de?il, e?itli kaynaklardan alynmy? gereklerdir. Cumhuriyetin ilk yyllarynda Yslamiyetin eskidi?ini d?nen bir takym zihniyetler kendilerince yeni bir din geli?tirmi?ler. Bu yeni dinin adyny "Kemalizm", ( ha?a ) peygamberini de Atatrk ilan etmi?ler. Hatta bir Zat-y Muhterem Sleyman elebinin me?hur Mevlidini Atatrke uyarlamy? ve Atatrk Mevlidini Anadolu il ve ilelerinde okutmakta sakynca grmemi?. Sonrasynda bir takym tarty?malar do?mu?. "Atatrk, uydurulan Kemalizm dininin ( yine tvbe ha?a ) Allahy my olmalyydy, peygamberi mi?" diye. Onun stnde de, altynda da hibir gcn, hibir varly?yn bulunmasyna tahamml edememi?ler. Bu bakymdan, Atatrke hem Allah, hem de peygamber diye seslenerek kendilerinden gemi?ler. Sadece bunlarla synyrly kalmamy?lar. Yslamyn Amentsnn kar?ysyna, Kemalizmin yeni Amentsn ykarmy?lar. "Kahramanlyk rne?i olan ve vatanyn istikbalini yoktan var eden Mustafa Kemale, onun cengaver ordusuna, yce kanunlaryna, mcahit analaryna ve Trkiye iin ahiret gn olmayaca?yna iman ederim". Halk, "halky" Kemalistlerin bu deh?etli dalkavukluklaryndan nefret ederken, "din ve dnya i?lerini birbirinden ayyrmaya aly?an Atatrk ise, kendisine takylan bu dini syfatlar kar?ysynda ?a?yryp kalmy?" (!) Diyece?im o ki; bizler Mslman Trkleriz. Yce yaratycymyz Allahy, inandy?ymyz ve dinimizin temsilcisi peygamberimiz Hz. Muhammedi (s.a.v), bu lkeye sayysyz ba?arylar getirmi?, topraklarymyzy d?man i?gallerinden kurtarmy? muhte?em beyin Ulu nder Atatrk e?itli kalyplar iine sokmak, kendi aptalca d?ncelerimiz nedeniyle onlaryn o gzel isimlerini lekelemek utan verici bir tablodur ve bize zmz unutturur.


Yazar Hakkında

YaKaMoZ
YaKaMoZ

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun