Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ylahi Adalet

Co?rafik ve jeolojik nemi nedeniyle, yany denizlerle evrili dnyanyn medeniyetler anlamynda merkezi sayylan Anadolumun yzyyllar boyunca kana, gzya?yna, ihanete u?ramy? topraklarynda en zor ?ey hkmetmek olmu?tur. Yz yyllarca adilane bir ?ekilde din, dil, yrk ayrymy yapylmadan ynetilen bu topraklarda onun torunlary oldu?unu iddia eden ?a?kyn be?erin hallerinden bahsetmek istiyordum. Hi sevmememe ra?men ucundan kyyysyndan mdahil oldu?umuz siyaset adyna birka cmlede ben kurayym istedim. ?u an iinde bulundu?umuz durum iler acysy gibi grnmeyle birlikte bu vahametin farkynda olmamyza ra?men bunca tepkisizli?imiz bu topraklar iin kan dkm?, ?ehit d?m? yz binlerce kahraman ve ?ehit ecdadymyzyn kemiklerini syzlatyyor oldu?u kesindir. Yyllardyr sregelen drst, do?ru insan yeti?tirememe hastaly?ymyz ve her gelenin ekonomiyi dzeltece?im diyerek hep kendi ve evresindekilerin keselerini d?nmesinin altyndaki sebepleri olarak ahlaki ve ailevi bir erozyondan ve e?itim sisteminin abuk sabuk bir hale gelmesinden bahsetmek sanyrym yanly? olmaz. Bu sreklilik iinde benim yre?i temiz halkym Bari bunlar inanly insanlar diyerek hkmete ta?ydyklary insanlaryn kendileri iin bir adym dahi atamamasyny halka ait onlarca kurumun pe?ke? ekilmesini, her gn verilen be? ?ehit haberlerinin bizlerde kanyksanmy? hale getirilmesini, devletin temel kurumlaryyla daima bir kavga halinde olu?unu, geldi?i yeri unutup al anany da git deyi?ini sizlerin vicdanyna byrakyyorum. Ke?ke hepimizin inanly insanlar olarak niteleyip oylarymyzla ba?ymyza getirdi?imiz bu gruh, yolsuzluklar ve ekonomide biraz etkili olup, dinimizin temelini olu?turan ho?gr kltrne sarylyp bizleri daha mreffeh ve ilerici bir toplum yapma yolunda ba?aryly olabilselerdi. Ellerine verdi?imiz bu fyrsaty kendi zenginliklerini ve farklylyklaryny o?altmak adyna aly?yp kabadayy edasyyla bir dikta ynetimine do?ru hyzla, kavga kltrne sarylyp toplumun paralanmasynyn nn amy? olmasy girdikleri en byk gnah olarak zaman iinde yzlerine bir tokat gibi patlayacaktyr. Olan yine benim sessiz ve itaatkr halkyma olmu?tur.


Yazar Hakkında

sosuazsosyal
sosuazsosyal

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun