Tüm Kategoriler


Sayfalar

De?di mi?

Hayatymyz planlar kurmakla geiyor,oysa hayat pek o?unu uygulayamayacak kadar kysa. Tezatlarla dolu bir dnyada ya?yyoruz; pek ok ?ey bir birine pamuk ipli?iyle ba?lanmy? ?ekilde. Bize ok uzak gelen bir durum, bakmy?synyz ki ok kysa bir zaman sonra ba?ymyzda bitivermi?. Asla olmaz deyip yaky?tyramadyklarymyz ise hayatymyzy kabusa dn?trvermi? bile. ok ?ey istememi?tim ama me?er imkansyzy istemi?im, bilemedim. Sadece bir evimiz olsun diyordum. Ba?ymyzy sokaca?ymyz kk bir ev. Bor dert aldyk, daha do?rusu hala borlaryny dyoruz ve hali hazyrda yylymyz daha var. E?imde bende ok aly?yyoruz, pek ok ?eyden arttyryp borcumuzu fazla fazla deyip bitirmenin derdindeyiz. ok vaktimiz olmuyor zaten beraber bir ?eyler yapmaya, haftalyk izin gnlerimiz bile farkly. Ylk zamanlar insan aldyrmyyor, ancak sonra sonra bir ?eylerin yolunda gitmedi?ini fark ediyor. Giderek birbirimizden uzakla?ty?ymyzy fark etmeye ba?ladym. Ortak konu?ulacak tek ?ey ocu?umuz kaldy. Ona da ok haksyzlyk etti?imi d?nyorum zaten. ?uano kadar aresiz ve mutsuz hissediyorum ki kendimi.. Hayatta en nefret etti?im ?ey olan mecburiyeti ya?yyorum, mecburen...


Yazar Hakkında

pervanne
pervanne

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun