Tüm Kategoriler


Sayfalar

El Adamy - El Kyzy

Yapylan istatistiklere gre evliliklerde en byk sorun maddiyat de?il, %80 sizinkiler- bizimkiler tarty?masyndan kaynaklanyyormu?.
Sizinkiler iyi, sizinkiler byle yapty, sizinkiler benim hakkymda ?yle sylemi?ler. Bizimkiler sana de?er veriyor. Bizimkiler ok iyi, sizinkiler iyi de?il gibi iddialar, e?lerin kendi ailesini hakly grmesi, kar?y tarafy sulamasy kavgalara hatta bo?anmalara kadar gtryor evlili?i.
Neden? Niin bu tarty?malar bitmiyor? E?ler arasyna niin iki tarafyn aileleri giriyor? Bireysel olarak girmeseler de konusu giriyor konu?uluyor.
E?ler arasyna hi kimse giremez derler. Bu do?ru, girmemesi gerekir.
O halde nerede hata yapylyyor? Nasyl giriyor?
Bence ailelerinden kaynaklanyyor bu durum. Dzeltilmeye yana?ylmayan bu hata ise ku?aktan ku?a?a devam etmekte. Erkek karysyna gre el adamy, kadyn kocasyna gre el kyzy kabul edilince, daha do?rusu ocukluktan ba?layarak bu yanly?a inandyrylynca bu hatalar katlanarak bym? ve gnmzde kavgalara hatta ayrylyklara sebep olmu?.
ncelikle e?ler birbirlerini el kyzy- el o?lu grmemi? olurlarsa sorun kalmaz.
Ayryca e?ler birbirlerine ailem bir tarafa sen bir tarafa dememeli. nk bu gerek de?ildir; varsayymdyr.
Bizler annemizi babamyzy el adamy el kyzy olarak grmyoruz. Demek ki bu varsayymy zihnimizden ve d?ncelerimizden kazyyyp atmamyz gerekir.


Yazar Hakkında

jasmin
jasmin

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun