Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yol D?leri

Yorgun dizleri merdivenleri ko?arak ykyyordu. Elleriyle istasyonun eskimi? tahta merdiven korkuluklaryna tutunuyor, g almaya aly?yyordy. Trenin sireni almy?ty bile ama daha fazla gc yetmemi?, yy?ylyvermi?ti oraya.
atlak bir el hissetti birden. Kafasyny kaldyrdy?ynda, karanlyktan ok da seemedi?i istasyonun sary y?y?ynyn yansydy?y bir yz silueti grd yany ba?ynda. Kim bu elini uzatan salary da?ynyk omuzlary kk adam diye d?nd bir an. Elini vermeli miydi? Tren de gitmi?ti artyk. Hi umursamadan kalkmak istedi ama oktan adam kolundan tutup kaldyrmy?ty bile.
Kk yreklerin byk a?klaryny kazydy?y istasyon banklaryna oturabilseydi, biraz olsun g bulacakty. Yava?a yryorlardy. Adam, kyza ayak uyduruyordu.
Kysa bir duraksamadan sonra tam da koca bir kalp ve zensiz yazylmy? iki ismin kazyly oldu?u bankyn en ucuna oturmu?tu kyz. Adam da hi renk vermeden yanyna
Rzgr poyraz esiyor olmalyydy ki bir ?me geldi stne. Adam fark etmi? miydi, eski filmlerde grd? gibi ceketini verir miydi stne?
Bu tanymady?y adam ona gvenilir gelmi?ti muhtemelen, yanyna sokuluverdi. stnden belki gnlerce ykarmady?y ceketini ykaryp kyza uzatty. Sycak ve samimiydi, tanymady?y bir ten kokuyordu..
O ana kadar hi konu?madylar. Ystasyon ta?laryna bakyyordu adam, kyzyn yzne hi bakmamy?ty. Kyzyn yorgunluktan a?yr a?yr kapanan gzleri, yerdeki su birikintisinde yansyyan yzne takyldy. Ka zaman olmu?tu aynaya bakmamy?ty.
Bir ok gibi saplanan d?nce, adamyn oraya bakty?y yndeydi. Evet, adam suya yansyyan yze bakyyordu. Kyz rkt ama hala adamyn yamacyndaydy. Gidece?i yer belli de?ildi, bu tren nereye giderdi, adam nereye gidecekti?
Gecenin sessizli?inde tren raylarynyn ykardy?y sesi hissetti ok uzakta olmasyna ra?men. Tren geliyordu. Binecekti. Geceyi burada geiremezdi ama nereye gidecekti? Uzaktan trenin y?y?y grnmeye ba?lamy?ty. Binecekti de nerde inecekti?
Adam tekrar elini uzatty. Trenin sirenleri almy?ty bile; nlerinde durdu, glgesi vuruyordu. Bu glge ne de bykt, ilk defa korkmamy?ty.
Elini yava?a kaldyrdy, adamyn avucu kadar elleri yoktu; ne de kocamandy
Aya?a kalmak iin hamle yapacak g ararken birden ayakta buldu kendini. Bu g ok gvenilirdi.
?imdi hyzlyca trenin kapanmakta zorlanan kapysyna do?ru ilerliyorlardy. Adymlaryny bo?luktan ieri attylar. Trendeydiler artyk. En son hatyrlady?y ?ey, nerede inece?ini d?nmeden az nce tanyyyp bir anda gven duydu?u adamyn omzuna ba?yny koyup uyudu?uydu...


Yazar Hakkında

oyku
oyku

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun