Tüm Kategoriler


Sayfalar

Synyf Farky

Okullar ayldy?ynda arkada?ym ufak bir i? teklifinde bulundu babasynyn aly?ty?y ?irketin yeni bir projesi iin web sitesi kurulaakmy?. nce fazla zamanym yok diye pek sycak bakmadym "Ki?i ba?y 100 avro verecek" dedi hemen aklyma zel paraly synavlar geldi "BEC (Business English Certifikate) iin ne kadar gerekti?" diye sordum. "Bi 60 avrocuk kalyyor onun iinde temizli?e gidersin" dedi ba?lady glmeye, alynmadim aklynca espiri yapyyordu. Teklifini kabul ettim aradan haftalar geti, bir ka gn nce dersdeyken birden "Bugn okuldan sonra babama gidece?iz site icin senin iin uygunmu?" dedi. "Gidelim" dedim. Arada laf aylynca "babam patron" derdi, ok merak ediyordum sonunda gittik i? yerine. Babasynyn odasyna girmeden sekreteri vardy, ba?ka biriyle me?gul oldu?u iin bize bakamady. "Aslynda haber vermemiz gerek ama gelece?imizi biliyor biz girelim" dedi ve do?ru odaya daldy ve cykty?yda bir oldu. Dizilerden aly?kyn oldu?um bir sahne sergilendi nmde. Beklemek iin odanyn nndeki rahat koltuklara oturduk. "Patronun ?ymaryk kyzy" dedim "cyk cyk cyk" diye gycykly?yna hayyflandym. "Hayyr" diyordu ama kikirdiyorduda ho?una gitmi?ti. Be? on dakika sonra kar?yma takym elbiseli iri yary uzun boylu bir adam ykty arkada?ym hemen kysaca beni babasyyla tany?tyrdy ve odasyna getyk. Yakla?yk bir saat kadar projeyi, sitenin ieri?inin ne olaca?yny anlatty bir kucak dolusuda ierik hakkynda ka?yt verdi. Ben orda otururken kendimi hi rahat hissetmedim, ilk kez aslynda bildi?im ama galiba farkynda olmady?ym synyf farkyny hissettim. Ertesi gn otobs beklerken bir araba durdu synyfymdaki tek trk olan bir arkada?ymdy "Gel bende okula gidiyorum" dedi. Babasynyn arabasyny almy?, "Otobsten daha iyidir, zaten gecikiyordum" diye d?ndm "Hyzly srmessen" dedim "Bin yaa zaten geciktik, kyza bak ge kalacak bide nazlanyyor" dedi. Kavga etmek istemedi?im iin cevap vermedim. Bir nceki olayy anlattym "Bizden ba?ka yok ki, hepsinin anasy babasy zengin, fakir de?iliz tamam ama onlaryn bulundu?u yer farkly" dedi. Ben aslynda maddiyaty hi dert etmemi?tim kanaat etmeyi biliyordum mutluydum hi hyrsa kapylmamy?tym. Zenginmi? fakirmi? hi umrumda de?ildiki huzurlu olduktan sonra ne nemi vardy paranyn, hi parayla mevki ile huzur satyn alynyyormuyduki? Bir an aklyma kendi pasaportum geldi "Y?ci ailesi" yazyyordu sni bir ?ekilde synyflandyrylmy?tyk i?te. Gzmn nne o szde mesle?im geldikce glyordum, okula gidiyorduk o st seviyeyle birlikte ayny syralara oturacaktyk, glmekten karnyma a?rylar girdi iimden "Hadi okulada almayyn yine fark koyun" diyordum ama di?er yandan synav ka?ytlarym aklyma geliyordu arkada?ymla ayny ?eyi yazdy?ym halde, ayny sonuca vardy?ymyz halde, nedense benimki yanly? onunki do?ruydu. Bi nne bir bana bakyp ne oldu?unu anlayamayan arkada?ym "Ne oldu, kafayy yedi valla" diyordu bozuk trkcesine sinir oluyordum ama sadece "Sinirlerim bozuldu sen nne bak" dedim. Beni rahatsyz eden tek ?ey ayrymcylykty, ?irketleride, paralaryda onlaryn olsun; hepimiz sonuta ayny topraktan yaratylmadyk my?


Yazar Hakkında

guelacti
guelacti

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun