Tüm Kategoriler


Sayfalar

Maziden 2

Bu sefer adyny ok duyduklary ama daha nceden hi girmedikleri bir blgeye geldiler. 1.Blk Operasyon ba?lama noktasyny yanly? hesaplamy?, Dzceli Onba?ynyn 2.Bl?ne biraz daha gneye kaymalary konusunda telsiz emri verilmi?ti. Bu biraz daha gneye kayma mesafesi yakla?yk 15 kilometre kadardy. Birazdan Gne?in ykselece?i hesaplanyrsa, 1.Bl?e sevgilerini sunmak boyun borcu olmu?tu. Ylk 1-2 kilometre bolca sevgi sunumu yapyldy. Gne?in ykselmeye ba?lamasyyla akylda ne 1.Blk kaldy ne de sevgileri. Syrt antasy Dzceli Onba?ynyn terleyen syrtyna yapy?my?, iyice gycykla?my?ty. Geri ne kadar gycyk olsa da silahyndan sonra en ok syrt antasyny severdi.
Saat on gibi timden olu?an 2.Blk, yolu yarylamy? kahvalty iin mola vermi?ti. O gnk sper kahvalty mensnde tereya?y, reel ve meyve suyu vardy. (Her zaman onlar olurdu. Bazen okokrem, ky?yn ise tahinli pekmez ve bal bu menye dhil olurdu)
Kahvaltysyny bitirdi. Bulundu?u yerden birazdan girecekleri syk ormanlyk alana uzun uzun bakty. Sanki ormanyn zerine sa?anak ya?mur ncesi kara bir bulut km?t. Oysaki hava ayk gne?li gkyznde tek bir bulut bile yoktu. Yi rperdi (Daha nceden ii hi rpermemi?ti, birok kez aty?maya girmi? ama henz yanynda yaralanan ya da ?ehit olan arkada?y olmamy?ty)
Hava a?yry sycak oldu?u iin Blk komutany istirahat sresini uzatmy?, intikalin ?leden sonra devam edece?ini Afyonlu postasyyla timlere bildirmi?ti. Bulunduklary yer biraz aykta oldu?u iin geici s blgesini ormanyn giri?ine kaydyrdylar. Bu iyi olmu?tu, Dzceli Onba?y hem rpertisi ile yzle?mi? hem de daha serin bir blgeye gelmi?lerdi.
Mademki intikal ?leden sonra ba?layacakty, biraz uyuyabilirdi, syrt antasyna yaslandy, komando kepini gzlerini kapatacak ?ekilde yzne indirdi. Gzlerini kapatty..


Yazar Hakkında

Sword76
sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun