Tüm Kategoriler


Sayfalar

lsem de; Affetmem!

Bundan dokuz yyl nce ipek e?arp boyamada aly?yyordum. Patronumuz Vasviye abla ile beraber srekli desenler modeller retiyor bunu e?arplara boyuyorduk. Kasna?a takma i?inden beni almy? ona yardymcy olarak koymu?tu. Sayyly bayan aly?maktaydy. Y?e gidip geldi?im Zehra abla vardy, nceleri ok iyi anla?yyorduk Sonralary bana kar?y de?i?meye ba?lady, i?neleyici konu?malarda bulunuyordu. Bense nemsemiyordum i?ime bakyyordum. Vasviye abla bir gn beni Zehra abla konusunda uyarmak istedi. Benim hakkymda kt d?ncelere sahip oldu?unu beni kyskandy?yny ve ok saf oldu?umu syledi. Bu konuyu ok d?nsem de gidip de; ne derdin var neden beni kyskanyyorsun? diyemedim. Bunlaryn hayatymy kary?tyran olaylaryn ba?langycy olaca?yny hi bilemezdim. Neyse Zehra abla i?ten sykyldy?yny aly?mak istemedi?ini syledi ve ayryldy. Giderken de sizi ziyarete gelece?im dedi. Aradan bir hafta geti. ay saatinde Zehra Hanym yka geldi. Zehra Hanym e?i ile beraber kolay gelsin den hemen sonra; inanmyyorum! diyerek bir y?lyk atty. Herkes ona dnd, btn atlye ok ?a?kyndy. Vasviye abla; hayyrdyr ne oldu Zehra Hanym demeye kalmady. Bana dnerek a?zyna ne geldiyse saymaya ba?lady. Ba?ymdan a?a?y kaynar sular dklyordu. Dede dedi?imiz Vasviye ablanyn babasy da orda bulunuyordu.Evladym ayyp dedi?in ?eyler ben glbahelimi tanyyorum sen bu kyza iftira atyyorsun dedi ama nafile. Hibir sz kar etmiyordu. Kocasyna gz koymu?um yok 17 ya?yndaki ocu?unu ba?tan ykarmy?ym daha neler neler Senin yapty?yn sana kar kalmaz yukarda Allah ?ahit dedim zerimi de?i?ti?im gibi do?ru eve gittim. Ak?amy zor ettim. Konu?up rahatlamalyydym. Nedendi bu kadynyn hyncy bana? Anlamyyordum. Ak?am e?im geldi ona anlattym. O kadynyn syledi?i her sz bir bir syledim. Kocam bana dnerek; bo?a a?lama sen hatalysyn dedi. Bu sze daha da ?a?yrmy?tym. Nasyl yani ben mi hatalyyym? Benden byk diye saygy gsterdim diye mi hatalyyym diyerek ona da kstm ve bu ksknlk aylarca srd. Kimseye gvenim kalmamy?ty, kocama bile. Almanyadaki ablamy arayyp; ben bo?anmak istiyorum dedi?imde oda afallady. Olup biteni ona da anlattym; bir koca olarak beni ne korudu nede kollady, nasyl evli kalyrym? dedi?imde hak verse de aresiz kalmy?ty. Kysa bir sre sonra ablam istek yaparak beni yanyna aldy. ay iin yanynda kalacaktym. yle sevinmi?tim ki, ama sonrasynda o ayy ya?arken bu kadar sevinemedim. E?imi, evimi zlemi?tim. Bo?anmak iin gitti?im yerde, kocaman zlemlerle dolmu?tum. Sonra havaalanynda onu grd?mde affettim. E?imde beni grnce a?lady, zr diledi. Zehra hanymda oturdu?umuz semtten ta?ynmy? ve e?ime tm gere?i ayklamy?. Kyskanly?yndan bana onca sz sylemi?ti. Sonrasynda her ?ey yoluna girse de bunca ya?ady?ym ?eye sebep oldu?u iin, lsem de affetmeyece?im o kadyny...


Yazar Hakkında

GulbahceIim
GulbahceIim

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun