Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Kadyn

Henz dokuz ya?ynda, anne-babasy gurbete aly?maya giderken, onu babaannesine emanet etmi?. Vatanynda okusun, gelenek ve greneklere sahip yksyn diye. Dokuz ya?ynda z be z amcasynyn tecavzne u?ramy?. Gnlerce sren tecavze katlanamamy?. A?lamy? syzlamy?! Sonunda ailesi onu da Almanyaya yanlaryna almy?. Amcasynyn yaptyklaryny anlatynca kyyamet kopmu?. Baba aile ii tecavz olayyny kaldyramamy?, sanki ba?yna gelenlerin sulusu oymu? gibi kk kyza her gn i?kence yapmaya ba?lamy?. Kom?ularynyn ?ikyeti zerine Alman hkmeti kyza sahip ykmy? onu himayesine alyp, okutmu?. Okulu bitince Trkiyeye vatanyna geri dnm?. Ya?ady?y ?ehrin futbol takymy oyuncusu olan, nl bir futbolcuyla evlenmi?. Evlenmi? ama bir mddet sonra ba?a kakmalar, eziyetler ba?lamy?. Ayrylyp kendi yolunu izmek istemi? ve bo?anmy?. Daha sonra beyefendi sandy?y birisiyle yeni bir evlilik yapmy?. Bu beyefendi! bir gece; arkada?yma gidiyoruz diye, kadynyny yanyna alyp Mersine gelmi?. Kocasy, erke?i bildi?i adam!, onu geneleve satyp ortadan kaybolmu?. Byk u?ra?lardan sonra oradan kurtulup, ilgili makama vesikasyny iade etmek iin gidince, devletin memuru ona; nasylsa tekrar gelip isteyeceksin diyerek, vesikayy almamy?. Hikyesi zetle bu ?ekilde Onurlu mcadelesine devam etmek iin milletvekilli?ine aday oldu. Kazanamady, ama o yylmady kendisi gibi gnah keisi iln edilen kadynlary kurtarmak iin, bir dernek kurdu. ?imdi mcadelesine orada devam ediyor. Ba?arylar diliyorum hanymefendi, yolunuz ayk olsun. Allah yardymcynyz olsun!


Yazar Hakkında

necoxxx
necoxxx

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun