Tüm Kategoriler


Sayfalar

Maziden 3 (Final)

Gzlerini dallaryn arasyndan syzan gne? y?ynlary ile aty, kepi yznden d?m?, salarynyn peremi terlemi?, ter ?akaklaryndan yana?yna inmi?ti. Hava her ne kadar sycak olsa da terlemesinin sebebi uykuda kaldy?y bir saati a?kyn srede grd? anlamsyz, kbus kary?ymy rya olabilirdi. Sa? tarafyna do?u bakty, Erzurumlu MG3c Yzmirli di?er yardymcysy ile ?akala?yyordu, sabahki gerginli?inden eser kalmamy? gibiydi. Timin Eski?ehirli di?er avu?u heyecanly ve tela?ly bir halde yanlaryna geldi, telsiz frekansynyn terristlerin telsiz frekanslary ile aky?ty?yny ve yakyn bir blgede olabileceklerini haber verdi. Ormanyn zerindeki karabulut bu olsa gerek diye geirdi iinden. Daha sonra, Dzceli avu?un dinledi?i wolkmanin di?er kulakly?yny kendi kula?yna takty. Tarkan; kesik kesik ve cyzyrtyly eken radyoda ?ymaryk ?arkysyny sylyordu. Oysa Tarkany o zamanlar hi sevmezdi. Zaten bir sre sonra ?arkyyy kula?ynda hissetmemeye ba?lady, gzleri yine ormanyn derinine do?ru dalmy?ty. Nev?ehirli Onba?ynyn dirsek darbesi ile kendine geldi, gz gze geldiler, Hadi gidiyoruz dedi. Zaten hazyrdy, henz aya?a kalkmamy? nnden geen drdnc timin ormana giri?ini izliyordu, drdnc timin Antepli artysy haly sahada tekme yedi?i yeri Dzceli Onba?yya gstererek parma?yny bunun hesabyny soraca?ym der gibi sallayyp nnden geerek ormana girerken, Dzceli Onba?ynyn pekte korktu?u sylenemezdi. Zaten alt devresiydi ve blkte ady konulmamy? bir devrecilik vardy. Dzceli avu? ve Nev?ehirli Onba?y ile beraber ikinci timin artyny tutarak intikale ba?lady, hemen arkalarynda nc timin ncs, Ankaraly Onba?y onun da biraz gerisinde Samsunlu MG3c Onba?y geliyordu. Yntikale ba?layaly -drt dakika olmamy?ty, Dzceli avu?la on be? gn sonra kullanacaklary izinin gidi? geli? senaryolaryny yaparlarken Ystanbullu Muzip Onba?y, yaaatttt! diye ba?yrarak diz st kt ve yamacyn solda kalan hkim noktasyna do?ru elindeki G3 ile -drt el tek aty? yapty. O anda kyyametin koptu?unu ya da kendinizin bir makine dairesinde oldu?unu sanabilirdiniz. En akyllyca olany ise durumun ve ?artlaryn oldu?u yerde kalmak ve gere?e dnmekti. Samsunlu MG3c Onba?y Karayylany aly?tyrmy?, yamacyn hkim noktasyny halla pamu?u gibi atmaktaydy. Grnt almy? kontratak yapmy?lardy. Ama tuhaf olan bir ?eyler vardy, yamacyn mahkm olan blgesinden de ate? geliyordu. Ylk aty?tan sonra geen zaman yakla?yk otuz saniye kadardy. Her ?ey ok ani geli?mi?, 2.Blk farkyna varmadan terrist grubu ikiye yarmy?ty. Ate? hattynyn dy?ynda kalan drdnc tim, srekli yamacyn mahkm tarafynda kalan blgeyi yo?un BKC (biksi) ve MG3 ate?i ile dvyordu. Yama kavis aldy?y iin yapabilecekleri ba?ka bir ?eyleri de yoktu. Hilal gibi mahkma do?ru aylmy?, bir anlamda aty?manyn iinde kalmy? olan ikinci ve nc timlerin emniyetini almaya gayret ediyordu. aty?ma aniden bastyran sa?anak ya?mura ra?men bir saat kadar srd. Zaten mhimmat olarak, bundan fazlasyny kaldyramayacaklary aykty. D?manyn da aty?mayy uzatmaya pek niyeti yoktu... Sa?anak ya?mur hyzyny artyryrken, 1.Blk ve Di?er Komando birlikleri imdatlaryna yeti?ti. Hava ylesine kararmy?ty ki sanki ak?amyn alacakaranlyk vaktiydi. Gzlerinin grebildikleri yerlerde cansyz oldu?unu tahmin ettikleri insan bedenleri, toprak zerinde yatmaktaydy


Yazar Hakkında

Sword76
sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun