Tüm Kategoriler


Sayfalar

aresiz!

Gece defalarca yazmayy denedim. PCnin ba?yna gelip klavyenin tu?laryna dokunup dokunup sildim. Ne yazaca?ymy bilemedim. Ya?ayan ben de?ildim nk. Uyuyamadym dn gece, sa?a sola dnmekten usandym. Sonra kalk muzur bu gece uyku sana haram kylyndy anla?ylan dedim. Yine geldim PCnin ba?yna tam size anlatmaya karar vermi?tim bu defa da elektrik gitti. Yok, yine uyuyamadym. Mumu koydum masamyn ortasyna, sigaramyn ucunu ate?leyip aldym kalemi k?ydy elime. Yazmalyydym, bir nebze olsun atabilmeliydim iimdekileri...
Uykumu alan, canym dedi?im arkada?ymyn mutsuzlu?uydu, gzm her kapatmaya kalky?ymda, gzmn nnde yz belirdi durdu. Biliyordum ki oda uyku ile cebelle?iyordu gecenin bu vaktinde. Nasyl anlatylyr bilemiyorum. Belki de dn tm gazabymla kar?ysyna dikilip tokady indirmeliydim yznn orta yerine. Belki de onu silkeleyip; kendine gel! diye haykyrmalyydym. Yapamadym, olmady i?te, kyyamadym. yle a?lyyordu ki, yle iten anlatyyordu ki hayat hikyesini, donup kaldym kar?ysynda.
Sakly gzya?larynyn zerine glck rtlmezmi? Demetim. Kalp unutmaz, hayaller yykylamazmy? me?er. Arkana saklady?yn sevdalarla evcilik oynanmazmy? derken szlyordu gzya?lary Susup dinledim... Biliyordum yanly?ty, etik de?ildi. Do?ru hi de?ildi. Ama bunu ona diyemiyordum. Biliyordum sadece iini bo?altmak iin anlatty?yny. Biliyordum aresiz, imknsyz oldu?unu. Bir gn gidersem Demetim, bunlary kimseye anlatma deyi?i, iime dokunsa da biliyorum gidemeyece?ini. Ben ?anslyydym kaderimi kendim yazdym. Ama canym arkada?ym yazylany oynuyor... Yapacak bir ?eyi yok, o da biliyor. Bana sordu ve bunun cevabyny verirken btn vcudum buz kesti, o szleri sylerken canym acydy nk szlerimin onun canyny acytty?yny biliyordum. A?layarak titrek sesiyle; Demet ben lene kadar mutsuz mu ya?ayaca?ym? diye sordu. Ben hep ba?kalary iin, kendi hayatymy hi emi sayaca?ym? Dolayly yoldan da olsa cevabym evet oldu. Ba?ka are yok, olamaz!
Dzen yykylamaz, maalesef bebe?im... Ke?ke sana yardym edebilsem, ke?ke ate?ini yre?indeki koru sndrebilsem ama elimden seni dinlemekten ve anlamaktan ba?ka hi bir ?ey gelmiyor. Sabredeceksin, dik duracaksyn, kaderine boyun e?eceksin, isyan etmeyeceksin, edemeyeceksinYazar Hakkında

MuZuR
MuZuR

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun