Tüm Kategoriler


Sayfalar

Sorumsuz Baba

Dn ak?am durakta e?imi bekliyordum. Arabanyn arka tarafyndan ocuk sesleri geldi?ini duyunca, merak edip arabadan inip baktym. kk ilk?retim ?rencisi ?m? ve korkmu? bir ?ekilde kendi aralarynda konu?uyorlardy.
Vakit ocuklaryn dy?aryda olmamasy gereken saatti, Yanlaryna yana?yp korkutmamaya aly?arak bu saatte burada neden beklediklerini sordum. Verdikleri cevaptan nn de karde? oldu?unu ve babalaryny beklediklerini ?rendim.
Y?in garip tarafy kyzymda o okulda okuyordu ve okul da?ylaly bir saat olmu?tu ve hala ocuklar so?ukta dy?aryda babalaryny bekliyorlardy. ocuklarla konu?maya devam edip, babalarynyn cep telefon numarasyny aldym, aradym. ocuklary almaya gelemeyecek durumdaysa en kt ihtimalle e?im geldi?inde onlary evlerine byrakyrym diye d?ndm.
D?nd?m gibi de?ildi, yakla?yk be? dakika sonra babalary geldi ve hy?ymla ocuklara ba?yrmaya ba?lady. Dayanamayyp bende adama ba?yrdym, Neden ocuklara kyzyyorsun? Zaten korkmu?lar ve ?m?ler. Sen baba olarak grevini yapmadan onlara ba?yrmaya hakkyn olamaz dedim. Adam, Sana ne karde?im, ocuklar benim. Nasyl davranaca?ymy sana my soraca?ym? diyerek ocuklaryny da alarak, te?ekkr bile etmeden oradan uzakla?ty. Siz olsaydynyz bu durumda ne yapardynyz?Yazar Hakkında

Behramkale
behramkale

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun