Tüm Kategoriler


Sayfalar

Asil Kadynlar

Asil kadyn olmak ve asil kadyn olarak ya?amak ok zor de?il aslynda. Bu szde olmamaly grn?tede. Bir kadynyn ruhu asil olmaly her ?eyden nce. Gururlu, onurlu, ba?y dik kadyndyr. Varly?y da yoklu?u da bilen kadyndyr. Pahaly giyinmesine gerek yoktur. Her zaman ?yktyr ve yaky?tyryr kyyafetlerini. Evliyse evine ve ocuklaryna ba?lydyr. Fedakrdyr, sevgi ve ?efkat doludur. Yuvasy iin yrpynyr aly?yr, aly?yr... Yata?a yatynca dinlenir.
Bekrsa kyz, anne modelidir. A?yr ba?ly, akylly mantyklydyr. Oda annesi gibi gururludur. Ve de onurludur. ?ymaryk de?ildir. Oturdu?u kalkty?y yeri bilir. Nerde ne konu?ulur bilir. Annesi gibi oda sycak ?efkat dolu bir yuva kuraca?y ocuklaryny do?urup e?iyle mutlu bir hayat ya?ayaca?y gn bekler. Asil kadyn yapycydyr, yykycy olmaz hibir zaman. Yuva yykmaz, de?erleri vardyr. rf ve adetlerine saygylydyr. Byklerini sayar kklerini sever. Ukala grn?l de?ildir. Bbrlenmez, konumunu a?yr ba?lylykla korur.
Asil kadyn a?acyn tepesindeki dalyn en ucunda duran parlak kypkyrmyzy elmaya benzer. Nedense erkekler yere d?en elmalary toplarlar. Veya kolayca ula?abilecekleri yerlerdekini almaya aly?yrlar. Bir kadyn olarak asil, onurlu ya?amak dile?iyleYazar Hakkında

mutlulukiki
mutlulukiki

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun