Tüm Kategoriler


Sayfalar

İki Tür Erkek

1- Karşısındakini yenmesini bilen, akylly, tembel ama becerikli(!) ve makbul erkekler. Hatta bunlar kendilerine has ilgin�, ne anlama geldi?ini hala ��zemedi?im bir takym �st�n(!) �zellikleri nedeniyle de vazge�ilemezler, terk edilemezler, ayrylynsa da unutulamazlar. Daha iyisine rast gelindi?inde de zaman zaman hatyrlanyp ge�mi?e hayyflanylarak yenisinin hayatynyn karartylmasyna da neden olurlar.
2- S�rekli kar?ysyndaki i�in ya?ayan, aptal, �aly?kan ama beceriksiz(!) ve hor g�r�len erkekler. Bunlar �m�rleri boyunca kadynlary rahat ettirmek i�in t�m d�r�stl�kleriyle ve onurlaryyla m�cadele ederler. Ama hile ve fesady beceremedikleri i�in de daima beceriksiz insanlar kategorisine sokulup hakir g�r�l�rler, di?er synyftaki erkeklerden s�z�m ona a?zy yanmy?, ancak onlary yine anla?ylamayan nedenlerle hi� unutamamy? kadynlar tarafyndan da hayatlary zehir edilen, hatta kendilerinden nefret bile edilebilen erkek m�sveddeleridirler.
Bunu s�t ve yo?urt �rne?iyle de a�yklayabiliriz.
1. t�r erkekler daima s�t olurlar. Ama bunlaryn ardyndan gelen 2. t�rdekiler ise s�rekli yo?urt muamelesi g�rerek bir de rencide edilirler �st�ne �stl�k.
Yazar Hakkında

YaKaMoZ

YaKaMoZ


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun