Tüm Kategoriler


Sayfalar

Karadenizde Kamp

Bir tarafta Karadeniz bir tarafta Kurtyeri Deresi, adeta bir yarymada, di?er tarafynda da Kefken. Bu hafta sonu arkada?larymla, dostlarymla oradaydym. Bahsetti?im yer Kefken evre Yaz Kampy. Tatil dnemlerinde okul idarelerinin belirledi?i ?rencilerin birer haftalyk periyotlarla kaldyklary bu do?a harikasy kampta ok e?itli spor etkinlikleri de yapylabiliyor. Sanatsal olarak da resim heykel ve tiyatro da unutulmamy?. Yzme havuzu ve anfi tiyatrosu da var. Sabah kahvaltysy, ?len ve ak?am yeme?i self servis olarak veriliyor. Yaz aylarynda dondurma ikramy da var. Okullaryn kapaly oldu?u zamanlarda mahalle muhtarlarynyn belirleyece?i ?ehit aileleri, gazi aileleri, ya?lylar ve engelliler kategorilerinde haftalyk turlar yapylabiliyor. Be? adet kyrk be?er ki?ilik otobsleri var. Ystanbula yakla?yk 200 km mesafede. Tek kelimeyle muhte?em olan bu kampta do?a deniz i ie. Beyo?lu, Ystanbul ve Trkiye iin bir kazanym olan Kefken evre Yaz Kampy bir marka haline gelmi?. Projesinden kullanym a?amasyna gelene kadar eme?i geenlere ba?ta Beyo?lu Belediyesi olmak zere herkese te?ekkrlerimi iletmek istiyorum. Beyo?lu Belediyesinin yapmy? oldu?u bu faaliyetin di?er kamu kurum ve kurulu?laryna da rnek te?kil etmesini diliyorum.


Yazar Hakkında

meccane
meccane

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun