´╗┐ Karadeniz┤de Kamp - Aram─▒zda Kals─▒n | Her ┼×ey Aram─▒zda Kalacak...
´╗┐

T├╝m Kategoriler


Sayfalar

Karadeniz┤de Kamp

Bir tarafta Karadeniz bir tarafta Kurtyeri Deresi, adeta bir yarymada, di?er tarafynda da Kefken. Bu hafta sonu arkada?larymla, dostlarymla oradaydym. Bahsetti?im yer Kefken ăevre Yaz Kampy. Tatil d÷nemlerinde okul idarelerinin belirledi?i ÷?rencilerin birer haftalyk periyotlarla kaldyklary bu do?a harikasy kampta šok še?itli spor etkinlikleri de yapylabiliyor. Sanatsal olarak da resim heykel ve tiyatro da unutulmamy?. YŘzme havuzu ve anfi tiyatrosu da var. Sabah kahvaltysy, ÷?len ve ak?am yeme?i self servis olarak veriliyor. Yaz aylarynda dondurma ikramy da var. Okullaryn kapaly oldu?u zamanlarda mahalle muhtarlarynyn belirleyece?i ?ehit aileleri, gazi aileleri, ya?lylar ve engelliler kategorilerinde haftalyk turlar yapylabiliyor. Be? adet kyrk be?er ki?ilik otobŘsleri var. Ystanbulĺa yakla?yk 200 km mesafede. Tek kelimeyle muhte?em olan bu kampta do?a deniz iš iše. Beyo?lu, Ystanbul ve TŘrkiye išin bir kazanym olan Kefken ăevre Yaz Kampy bir marka haline gelmi?. Projesinden kullanym a?amasyna gelene kadar eme?i gešenlere ba?ta Beyo?lu Belediyesi olmak Řzere herkese te?ekkŘrlerimi iletmek istiyorum. Beyo?lu Belediyesi┤nin yapmy? oldu?u bu faaliyetin di?er kamu kurum ve kurulu?laryna da ÷rnek te?kil etmesini diliyorum.


Yazar Hakk─▒nda

meccane
meccane

Yorumlar


Hen├╝z Yorum Yok! ─░lk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun