Tüm Kategoriler


Sayfalar

ylesine

Daha bir iyiyim bu gnlerde olsa gerek kfr byraktym ve svmyorum artyk kk sykylganlyklaryma, cce devlerim de bir bir yok olmakta, sana son bir yazy yazacaktym ilk kez iimden gelmedi, sana satyrlary kurban vermek. Nede o satyrlarda i? tanelerini izlemek, hzn kylmyyor bende senin uzakla?an sesin, ?imdilerde garip mutsuz bir gzellik iindeyim. Ba?ymsyz kaldy?ym gecelerim oluyor sessizli?e gmld?m, sevdi?im bir ?arky myryldanyyorum ve artyk bula?yklary da ortada byrakmyyorum, de?i?meye ba?lady?ymy sandy?ym da aslynda zaten oldu?um ki?i oldu?umu anlyyorum Beni kysytlayan neydi artyk biliyorum, olur olmaz zamanlarda gemi?te gzel bir any ile i ekiyorum, aklymyn bir k?esinde belki tozlu raflarynda kalan, nede kk gzel ya?anmy?lyklarym varmy? ?imdi de?erini biliyorum. Yyllary nasylda rtm?m. Bu ne rutubet bu ne kf kokusu iimi gnlmn pencerelerini aralamaya ba?layaly azalyyor beni rten onca any ve dy?arynyn tozuna kary?yyor ben a?lamyyorum artyk sen giderken el sallamyyorum ben bir yudum kahvenin arasynda i ekmeleri byrakyyorum Burada da pencereme ku?lar konuyor, haylazlar her sabah erkenden uyandyryyor, aslynda ok ta ho?uma gidiyor sanki daha bir gzel t?yorlar bunu bilerek, sonra uup gidiyorlar her sabah gnaydyn diyerek. Pe?lerinden gitmek geliyor iimden, sonra birden duruluyorum sus kalyyorum, bir ?eyleri, yinede bir ?eyleri ZLYORUM


Yazar Hakkında

fuoconelfuoco
fuoconelfuoco

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun