Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yorgun Bir Gnde

ok yorgundum, eve geldim bilgisayarda falan biraz oyalandym, sonra sycak yata?yma girdim. Nasyl uyudu?umu bile anlamadan direkt uykuya daldym, ok yorgundum nk. Birden bire gzlerimi atym, kap kara bir yerdeydim, ?a?kynlykla etrafyma bakyndym. Sadece parlak gzler gryordum. Korkutucu bir ?ekilde etrafa bakan gzler, ama karanlyktan hi bir yer grnmyordu! Sesler duyuyordum, bir birini ezen insanlaryn sesini, acydan inleyenlerin seslerini duyuyordum. Sadece ses ve korkutucu gzler vardy, biraz daha etrafyma bakyndym. Bir sokak feneri grdm, altynda a?layan bir ocuk vardy, nedense yzn tek grd?m oydu. ocuk a?lyyordu "bir y?yk" diye ba?yryyordu. "Allahym bir y?yk, ne olur, bir pyrylty, acy eken insanlara bir y?yk ki, bastyklary yeri grebilsinler!" diye a?lyyordu. Yim burkulmu?tu ocu?un haline. Ynsanlar ocu?un zerine basyyorlardy; nk kimse birbirini gremiyordu. ocu?un yz kanamaya ba?lamy?ty ama o haliyle, "ne olur bir y?yk!" diye ba?yryyordu. Yanyna gittim ocu?un, elimi uzattym ocu?u aya?a kaldyrmak iin ama ocuk korkuyordu, titriyordu. Yimden a?lamak geliyordu ocu?un haline, gzlerimden ya?lar gelmeye ba?lamy?ty, ocu?a; "tut elimi kaldyrayym seni yerden" dedim. ocuk a?lyyordu; "korkuyorum karanlyktan" dedi bana, "korkma ben yanymdayym" dedim. ocuk; "o gzler kt, birbirlerine zarar veriyorlar, korkuyorum" dedi. "Tut elimi gidelim buradan, y?y?y arayalym" dedim. "Ama etraf karanlyk, nasyl arayaca?yz?" dedi. Ben de; "senin parlak yre?in fener olacak bize" dedim ve yle de oldu. Nasyl bir ?ey anlamadym ama. Adym atty?ymyz yer y?yl y?yl oluyordu. Biraz yrdk, ya?mur ya?maya ba?lady, ?yorduk, saryldyk birbirimize ve yere meldik, a?lyyorduk ikimizde "bir y?yk yok mu" diye, umudumuz bitiyordu... Birden bire ocuk glmeye ba?lady, "neden glyorsun?" dedim, "y?yk aslynda iyi yreklerdir de?il mi?" dedi, "evet ama neden glyorsun?" dedim ve bana; "y?yk sensin sensin" dedi ve aya?a kalktym, kar?ymda annem vardy o zaman ben de gldm, okula ge kalmy?ym!


Yazar Hakkında

okrobuls
okrobuls

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun