Tüm Kategoriler


Sayfalar

n Yargysyz Ya?am

Bir ok karga?anyn temelinde yatan nyargynyn ne kadar zararly oldu?unu elektronik postama gelen bir hikaye ile ayklamak istiyorum. Hikayeye gre; uzaklarda bir kyde kocasy ocu?u do?madan lm? tek ba?yna ya?ayan hamile bir kadyn kendisine arkada? olmasy aysyndan da?da yaraly olarak buldu?u bir gelinci?i evinde beslemeye ba?lar. Gelincik kadynyn yanyndan bir an bile ayrylmaz. Her ne kadar evcil bir hayvan olmasa da, olduka uysalla?yr. Bir ka ay sonra kadynyn ocu?u do?ar. Tek ba?yna tm zorluklara g?s germek ve yavrusuna bakmak zorundadyr. Gnler geer ve kadyn bir gn bir ka dakikaly?yna da olsa evden ayrylmak ve yavrusunu evde byrakmak zorunda kalyr. Gelincikle bebek evde yalnyz kalmy?lardyr. Aradan biraz zaman geer ve anne eve gelir. Gelinci?i ve kanly a?zyny grr. Anne yldyrmy?asyna gelinci?e saldyryr ve oracykta ldrr hayvany. Tam o syrada ierdeki odadan bir bebek sesi duyulur. Anne odaya ynelir. Odada be?i?i, be?i?in iindeki bebe?i ve bebe?in yanynda duran paralanmy? bir yylany grr. Her ne kadar bu masalymsy bir hikaye olsa da zaman zaman gerek gerek ya?amymyz da gerekse sanal yazy?malarymyzda ki?iliklerini bilmedi?imiz ,anlyyamady?ymyz, tanymady?ymyz insanlara kar?y n yargyyla yakla?ym gsterebiliyoruz. n yargyyla yakla?ty?ymyz bireylerin duygularyny zedeledi?imizi o an iin anlyyamyyoruz. Duygulara zarar vermeden yargysyz infaz yapmadan bin kez d?nmeli, bir kez karar vermeliyiz.


Yazar Hakkında

jasmin
jasmin

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun