Tüm Kategoriler


Sayfalar

Trke Kullanymy

Zamane Trk genli?i bazen benim hi bilmedi?im ve anlamady?ym ok tuhaf kelimeler kullanyyor. Tamam ben de gencim ama elimden geldi?ince o gzel Trkemizi do?ru konu?maya dikkat edip ve korumaya aly?sam da, kar?yla?ty?ym diyalog ortamlary ister istemez beni de etkiliyor. Mesela; "Nasylsyn?" dedi?imde, kar?y taraftan; "ii, dncem ben sana" gibi kelimeleri duyunca, hem komi?ime gidiyor hem de iten ie zlyorum. Veyahut o ma?azalardaki yazylar, ilanlar ya da birbirimize kar?y kullandy?ymyz abuk-sabuk syfatlar... Mesela; "baba ok coolsun!", nedir bu? Ya da; "?ekil yapmy?yz abi!". Kabul edilebilir gibi de?il do?rusu. Dilimize sahip ykmanyn bence tam zamany. nk gelecek nesillere aktarylacak olan en byk en etkili miraslardan biriside dilimizdir, Trkemizdir. Dil bir toplumun kltr, temel yapy ta?laryndan biridir bence. Kendimizi ifade etmenin ve gerek hayatta derdimizi anlatmanyn tek aracy dil, amacy ise di?er ku?aklara aktarym olmaly bence. Aramyzda Kalsyn da yeli?imin hemen hemen drdnc senesine yakla?yrken; Trkemizi ve imla kurallaryny do?ru kullanma konusundaki duyarlylyklaryndan dolayy editrlerimize te?ekkr ederim. Trkeyi do?ru kullanmakta bizlere katky sa?lady?ynyz iin ayryca tebrik ederim...


Yazar Hakkında

panzehir
panzehir

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun