Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yorumsuzum

E?er ok gen ya?ta zorla bekretinizi almy? adamla evlenirseniz 1- Tecavzcnz ile evlenerek ne byk bir hata yapty?ynyzy anlamanyz yyllar, iinizde aylan yarayy tedavi etmeniz ise daha uzun yyllar alyr. 2- Zorda olsa ayrylmayy ba?army?ynyzdyr ama size birinin dokunmasyna izin vermek iin ok zaman gemesi gerekir. 3- Sizin gibi bir sr insan oldu?unu bildi?iniz halde dnya zerinde buna maruz kalan tek ki?i oldu?unuzu zannedersiniz. Yyllarca kendinizi sularsynyz. 4- Kurtulmu?unuzdur, a?yr bedeller deyerek ama yine de senelerce do?ru dzgn uyuyamaz, uyuduktan sonra da hep ayny kbusla uyanyrsynyz. Ki?ilik bozukluklary ile dolu bir hayatynyz vardyr. 5- Eninde sonunda ama bir gn mutlaka ruhunuz gibi bedeniniz de isyan eder ve muhakkak ki ciddi bir sa?lyk sorununa sahip olursunuz. nk bu acy sizin iin yutulacak bir ?ey de?ildir. 6- Y?inizde ba?aryly olmanyz, gl olmanyz, bir sr arkada?ynyzyn olmasy fark etmez. Hep koyu bir hzn ile ya?arsynyz. 7- Srekli glmseyen yznzle gzya?larynyzy gizlersiniz. Ancak size bakmasyny bilenler gzlerinizdeki acyyy grebilir. 8- Hamilesinizdir, mevsimlerden yazdyr st istemi?tir canynyz almak iin bakkala gidersiniz ve bakkala gitti?iniz iin dayak yersiniz. A?zynyzdan burnunuzdan kanlar gelirken size zorla st iirir. Seneler sonra bile st iemezsiniz, ne zaman imeye kalksanyz st kan ve dayak kokar. 9- Yanynyzda yakynynyzda ne zaman birilerinin kavga etti?i tarty?ty?yny grseniz korkarsynyz "tekrar my ba?layacak?" diye ve o gece uyuyamazsynyz. 10- A?layamazsynyz ne babanyzyn lmnde ne cenazesinde ne de iiniz acydy?ynda. nk o sizi dverken hakaret ederken sulular a?lar diyerek yle ok hyrpalamy?tyr ki a?lamamayy ?renirsiniz. Ama yyllar sonra ho?landy?ynyz adam ile bulu?aca?ynyzda sizi aramady?ynda katyla katyla a?larsynyz. yle ok a?larsynyz ki gzya?larynyzy doktorlar sizi uyutarak dindirirler. 11- Asla karanlykta uyuyamazsynyz nk onun yanynyza yakla?yp sizi hyrpalady?y tm zamanlar gece ve karanlyktyr. 12- Asla ama asla hi kimse ile ayny yatakta uyuyamazsynyz. ift ki?ilik de?ildir yata?ynyz Size zamansyzca uykunuzda dokunan o?lunuz bile olsa rperirsiniz. 13- Bo?anmy?ynyzdyr, hatta on yyl olmu?tur zgrl?nze kavu?aly. Artyk otuzlu ya?larynda gzel bir kadynsynyzdyr. Herkes merak eder sorar neden kimse yok diye. Diyemezsiniz, mmkn de?il dikenlerim kime dokunurda kanatyr diye. 14- Ne kadar sevgi dolu olursanyz olun ve ne kadar hayatynyzda birini var etmek isterseniz isteyin o adama asla canym bir tanem sevgilim a?kym diyemezsiniz. nk siz seneler evvel bu kelimeleri sadece dayak yememek iin nefret etti?iniz adama sylemi?inizdir ki ?imdi ne zaman sylemek isteseniz nefes alamady?ynyzy hissedersiniz. 15- Hayatynyzda yle byk bir ke?ke vardyr ki tm hayalleriniz alynmy?tyr. evrenizdeki birok kadyn size, sizin bulundu?unuz konuma hayrandyr. Ama siz ok mutsuzsunuzdur. Ten de?ildir pe?inde oldu?unuz ya da evlilik hi de?ildir. Sadece sarylyp a?layaca?ynyz yanynda hykyrabilece?iniz biri olsun istersiniz. Oysa ki btn di?ili?inizle erkek gibi araba kullanyr bir erkek kadar rahat davranyr bir erkekten daha ok para kazanyr bir erkek gibi sevi?irsiniz ama iinizde ki ocuk saatlerce el ele yrmek ister, siz bunu dillendirseniz de buna kimseler inanmaz bilirsiniz. 16- Ve yine bilirsiniz ki, dn ya?ayamady?ynyzy bugn asla ya?atmayacaktyr size. Ve ansyzyn sorgularsyn, ben nasyl bir gnahyn bedelini demekteyim? diye. Sorgulayy?ynyza hayat bile susarYazar Hakkında

derinlik32
derinlik32

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun